Växt

Rådgivning & Service

Rådgivning

VÄXTODLINGSRÅDGIVNING — EN GRUNDSTEN

En effektiv och väl fungerande växtodling är en av grundstenarna i lönsam mjölk- och köttproduktion. Tillsammans tittar vi på hur du kan planera och utveckla växtodlingen på ett sätt som optimerar mjölk- eller nötköttsproduktionen.

I växtodlingsrådgivning ingår bland annat:

=

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av odling och skörd

=

Strategier och mål för din växtodling

=

Rådgivningsbrev

=

Växtodlingsplaner

=

Fältbesök

=

Rådgivning inom Lansbygdsprogrammet och Greppa

Oavsett om du har ett konventionellt eller ekologiskt lantbruk så anpassar vi rådgivningen efter dina förutsättningar.

För dig som lantbrukare är det viktigt att hänga med i vad som gäller i lagstiftning, regelverk och EU-regler. Därför erbjuder vi också rådgivning kring:

=

Frågor som rör Sigill-och KRAV-certifiering

=

Vattenskyddsområden och tvärvillkor

=

Miljöregler och tvärvillkor

Greppa näringen

Öka din kompetens inom jordbrukets miljöfrågor

Rådgivningen inom Greppa Näringen är kostnadsfri (med undantag från en del energirådgivning). Den fördelas på flera så kallade rådgivningsmoduler över en treårsperiod och innehåller rådgivning kring bland annat växtodling, utfodring, klimat och energi där vi fokuserar på att hitta åtgärder som kan effektivisera lantbruket för både ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

Greppa Näringen är ett långsiktigt program för att öka din kompetensen när det gäller jordbrukets miljöfrågor. En viktig del i arbetssättet för Greppa Näringen är att vi har god uppföljning genom att en eller flera rådgivare återkommer till gården under flera år och följer upp de råd som getts och de åtgärder som genomförts.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Jordbruksverket, LRF och rådgivningsorganisationerna och finansieras via Landsbygdsprogrammet. Projektet vänder sig i första hand till dig med minst 25 djurenheter eller 50 hektar. Vill du ta del av Grepp Näringens rådgivning är du välkommen att kontakta våra växtodlings- eller produktionsrådgivare.

Läs mer på www.greppa.nu

Sam och EU-rådgivning

En korrekt ifylld SAM-ansökan är ett måste för varje lantbruk, hos våra ekonomi- och växtodlingsrådgivare får du hjälp med din SAM-ansökan på ett tryggt och effektivt vis.

Rådgivningsbrev

Håll dig uppdaterad med aktuella, forskningsbaserade råd för ditt lantbruk!

Service

Markkartering

Håll koll på näringen med markkartering

Med en aktuell markkartering ser du vilket behov av kalk och växtnäring som finns på dina marker och kan fatta beslut om en ekonomisk och miljömässigt riktig gödsling och kalkning. Var 7-10 år är det lagom att markkartera. Det mest representativa resultatet får du om jordproverna tas på hösten, efter skörd och innan man kört ut stallgödsel på hösten.

Precisionsodling med Markkartering.se

Vi använder den digitala tjänsten Markkartering.se. I den finns, förutom dina markkartor, ett verktyg för precisionsodling där du enkelt kan skapa styrfiler utifrån dina analysvärden, satellitbilder och lerhaltskartor. Utifrån din kunskap och erfarenheter av dina fält och verktyget i markkartering.se kan du tillsammans med våra växtodlingsrådgivare hitta den bästa lösningen för din odling.

Är du intresserad av att markkartera?

Kontakta Dan Claesson på tel. 0708-12 60 20 eller dan.claesson@radgivarna.nu för att prata provtagning, priser, kartor och vad som behöver analyseras. Du kan också gå in på Markkartering.se för mer information och fylla i anmälningsformuläret.

Foder och vallodling

Foderanalyser och vallprognoser

Vallen är motorn i våra bygder och att skörda i rätt tid med rätt kvalitet för din produktionsform är A och O för en god lönsamhet. På www.vallprognos.se kan du kontinuerligt få uppdaterade analyser för prognosklippningar gjorda runt om i landet.

Foderanalyser ger en bra grund till foderplaneringen över året. Du kan snabbare konstatera vilka foderpartier som eventuellt ska kombineras under året och vilket kraftfoder som är bäst lämpat att komplettera grovfodret med. Foderanalyser ger även en bra indikation på hur växtodlingsstrategin fungerat.

Du kan själv ta prover för foderanalys och skicka in med följesedeln nedan. Om du kontaktar oss kan vi tillhandahålla påsar, kuvert och låna ut ensilageborr. Vi kan också göra provtagningen åt dig.

Hör av dig till oss om du vill veta vilken sorts analys som passar, hur ett representativt prov tas eller om du vill ha en bra och billig foderstat!

Här finns aktuell följesedel och prislista:

Följesedel Rådgivarna NorFor 2024
Obs! Från 1/5 2024 tar Eurofins en administrationsavgift på 80 kr när man använder fysisk följesedel. Be din rådgivare eller husdjurstekniker lägga in uppgifterna direkt i Eurofins app för att slippa avgiften.