Om oss

Rådgivarna i Sjuhärad

Kompetens från Sjuhärad

All den service och rådgivning ditt lantbruksföretag behöver för att utvecklas finns hos Rådgivarna i Sjuhärad. Rådgivare och fältpersonal har ett gott samarbete som gör att du kan få ett helhetsperspektiv på din verksamhet.  Försöksgården Rådde gård ger oss en fast förankring i myllan där fältförsök, utvecklings- och forskningsprojekt genererar värdefull kunskap till våra medlemmar. Den lokala förankringen är viktig och ger ägarna fortsatta möjligheter att lokalt bestämma om framtiden. 

Rådgivarna i Sjuhärad har sitt huvudkontor på Landsbygdens Rådgivningscentrum, Rådde Gård, i Länghem med kontor för fältservice i Ulricehamn. Verksamheten är främst riktad till lantbrukare och landsbygdsföretagare och har ca 650 medlemmar. Rådgivarna i Sjuhärad ekonomiska förening bildades den 1 januari 2010 genom att Södra Älvsborgs Husdjur ombildades och Hushållningssällskapet Sjuhärad gick in som hälftenägare. I samband med detta flyttades de flesta anställda i Hushållningssällskapet över till Rådgivarna i Sjuhärad och vi är idag ca 40 anställda. 

Vår affärsidé

“Rådgivarna i Sjuhärad ska under affärsmässiga former öka lantbrukarnas och landsbygdsföretagarnas lönsamhet och tillväxt genom kundanpassade erbjudanden sammansatta av rådgivning, service och utveckling.”

Landsbygdens Rådgivningscenter

På ”Landsbygdens Rådgivningscenter” i Länghem har vi vårt huvudkontor tillsammans med flera företag och organisationer inom lantbruk och landsbygd i Sjuhärad. Landsbygdens Rådgivningscenter är ett kompetenscentrum för landsbygdens företagare och skapat av Hushållningssällskapet.

Här kan du även hyra konferenslokal och kontor! För mer information ring 0325-618 600.

 

 

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Hushållningssällskapet Sjuhärad är hälftenägare i Rådgivarna i Sjuhärad och här finns bland annat verksamheter som Försök och Utveckling, Hästrådgivning och Företagsutveckling.

Besök Hushållningssällskapets hemsida!

Styrelse

Som hälftenägare tillsätter Hushållningssällskapet i Sjuhärad halva styrelsen. Den andra halvan väljs av direktmedlemmarna vid ordinarie årsstämma i april. Rådgivarna i Sjuhärad har kalenderår som verksamhetsår.

Ordförande Christina Dahl, Limmared
kontaktuppgifter: 0705-22 92 02 eller ladugarden@tele2.se
Vice ordförande Jimmy Grinsvall, Sätila
Ledamot Niklas Krantz, Bredared
Ledamot Hans-Olof Nyman, Sandared
Ledamot Christer Sandberg, Hökerum
Ledamot Claes-Göran Claesson, Håcksvik
Ledamot Christer Söderblom, Trädet
Ledamot Madelene Mjälgård, Blidsberg
Personalrepresentant Katarina Berlin Thorell
Personalrepresentant Lisbeth Johansson

Rådgivarna i Sjuhärads stadgar

i

Stadgar

Årsredovisning

i

Årsredovisning 2018

Vår GDPR-policy

Här kan du läsa om hur vi hanterar våra medlemmars och kunders personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR:

i

Policy GDPR Rådgivarna i Sjuhärad

i

Personuppgifter vid Rådgivarna i Sjuhärad

Lediga jobb

Vi söker en redovisningskonsult

Vår verksamhet inom redovisning växer och därför söker vi nu dig som vill vara med och bidra till utveckling och ökad lönsamhet för landsbygds- och lantbruksföretagare i Sjuhärad. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med:

 • Redovisning
 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • God datorvana inom Excel och övriga Office-program.
 • Erfarenhet av arbete i VISMA är meriterande.

Som person har du lätt för att samarbeta, är positiv, drivande och serviceinriktad. Du tycker om att arbeta självständigt under eget resultatansvar.

Hos oss kommer du att arbeta i en kreativ och flexibel miljö tillsammans med våra ekonomer och i samarbete med rådgivare inom växtodling, redovisning, animalieproduktion och skog. Du kommer arbeta på huvudkontoret i Länghem några mil från Borås. Vi erbjuder en fantastisk arbetsmiljö med härliga kollegor och korta beslutsvägar.

Välkommen med din ansökan till margareta.helander@radgivarna.nu.

För ytterligare information kontakta VD Margareta Helander på telefon 0325-61 86 41 eller mobil 070-356 55 30.

 

 

 

Vi vill se en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer!
– Är du VD:n som ska leda oss vidare mot målet?

Vi möter landsbygdsföretagare i deras vardag för att bidra med kunskap och kompetens. Vår rådgivning är oberoende och därför är våra kunders framgångar också vår framgång. Hushållningssällskapets forskning och försöksverksamhet andas framtidstro och handlar om att förbättra förutsättningarna för landsbygd och lantbruk.

Nu när vår VD går i pension söker vi dig som vill, vågar och kan leda vår verksamhet mot framtiden, genom att ta tillvara och bygga på framgångar och styrkor, men också hitta nya strategier och utveckla samarbeten. Vi är övertygade om att det går att vara en framgångsrik, relativt liten aktör genom ett starkt erbjudande, konsekvent och tydligt ledarskap samt genom värdeskapande partnerskap och allianser. Vi har dedikerade styrelser, engagerade medlemmar och kompetent personal som ser fram emot att tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för landsbygden, våra kunder och för våra organisationer.

Hushållningssällskapet Sjuhärad är en medlemsstyrd organisation som arbetar för utveckling av svensk landsbygd. Hushållningssällskap finns i hela Sverige och har verkat i över 200 år. Hushållningssällskapet Sjuhärad består av olika delverksamheter såsom försöksverksamhet och FoU, Strömma naturbrukscentrum i Sätila och Rådde Gård i Länghem med stiftelser. Rådgivning och service gentemot landsbygdsföretag drivs i en ekonomisk förening tillsammans med husdjursföreningen i Sjuhärad under varumärket Rådgivarna. Vår uttalade vision är att stärka och fortsätta utveckla ett fristående och ekonomisk starkt Hushållningssällskap Sjuhärad och Rådgivarna i Sjuhärad ek. för.                         


Ditt uppdrag blir att:

Utifrån styrelsernas framtagna strategi utveckla och stärka respektive delverksamhets konkurrenskraft SAMTIDIGT som synergier mellan delarna tillvaratas så att helheten blir än tydligare, starkare och mer konkurrenskraftig. Vi ser att vår blivande VD för båda organisationerna säkerställer ekonomisk starka, självständiga och oberoende Hushållningssällskap och rådgivningsverksamhet i Sjuhärad även i framtiden.

Uppdraget innebär förmåga att:

 • Utveckla rådgivnings och serviceverksamheten affärsmässigt genom framförallt fokus på att öka och utveckla intäktssidan genom sortimentsutveckling, aktiv försäljning samt öka upplevt värde i vår leverans.
 • Fortsätta att utveckla Strömma Naturbrukscentrum som nu under 3:e verksamhetsåret uppnått en bra elevnivå antalsmässigt och snabbt skapat ett starkt renommé. Men verksamheten behöver kontinuerligt utvecklas avseende kvalitet, varumärke, beläggning och erbjudanden för att kunna fortsätta den nuvarande positiva utvecklingen.
 • Utveckla vår försöks- och FoU verksamhet så att vi fortsatt är en intressant aktör för externa uppdragsgivare och samarbetspartners.
 • Identifiera och förverkliga synergier mellan våra olika verksamhetsdelar så att helheten i vår verksamhet utvecklas och förstärks.

Du kommer att leda verksamheten tillsammans med och genom avdelnings/funktionschefer för respektive verksamhetsdel.

Vi tror att du har följande bakgrund och egenskaper:

Utbildning

 • Du har relevant högskoleutbildning (ekonom, agronom eller annan)

Yrkeserfarenhet

 • Erfarenhet av arbete i eller väl förtrogen med de gröna näringarna och dess branschstruktur och kultur
 • Flerårig erfarenhet av ledarskap i konkurrensutsatt tjänsteorganisation
 • Erfarenhet från att arbeta med strategisk sortimentsutveckling – prissättning i tjänsteverksamhet
 • Erfarenhet av att representera verksamheten publikt gentemot kunder, medlemmar, finansiärer och samarbetspartners.
 • God förståelse för och kunskap om affärsmöjligheter genom IT och digitalisering i strategisk verksamhetsutveckling

Personliga egenskaper

 • Utåtriktad, kommunikativ, kreativ i din personliga läggning
 • Metodisk och strukturerad som balanserar det utåtriktade, kreativa
 • Resultatinriktad, tycker om utmaningar och att prestera
 • Inriktad på att samverka med andra människor för att uppnå mål
 • Tydlig och rak i din uppfattning utan att vara kategorisk.
 • Stabil och trygg som individ. Litet behov av att hävda dig i sociala sammanhang. Resultat och uppnådda mål är det som räknas

Ledarstil

 • God självinsikt om dina styrkor och kompetenser samtidigt som du har förståelse för att även andra egenskaper och kompetenser än dina skapar framgång och behövs i en organisation
 • Van att ta plats i situationer utan att det upplevs påstridigt eller hotande av andra.
 • Förmåga att samarbeta och bygga förtroende på kort och lång sikt. Diplomatisk och samverkansorienterad
 • Utvecklingsorienterad med förmåga att genomföra idéer och tankar i praktisk handling. Van att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling av en organisation.
 • Förmåga att ta beslut men i beslutsprocessen involvera andra utan att bli konfliktundvikande eller otydlig.

Placeringsort

Tjänsten är placerad på verksamhetens huvudkontor, Rådde Gård i Länghem, ca tre mil sydost om Borås. Tjänsten innebär resor inom Sverige.

Ansökan

Skicka din ansökan/intresseanmälan gärna tidigare men senast 25 november till
claes-goran.claesson@hushallningssallskapet.se

Frågor kopplat till tjänsten

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Claes-Göran Claesson, ordf. i Hushållningssällskapet Sjuhärad, tel. 0703- 47 19 05 eller Tina Dahl, tel. 0705- 22 92 02 ordförande i Rådgivarna i Sjuhärad.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Är du intresserad av att jobba hos oss kan du kan alltid skicka in en spontanansökan. Hos oss jobbar bland annat redovisningskonsulter, rådgivare inom lantbruk, administratörer och lantbruksarbetare. Välkommen att höra av dig till Rådgivarnas VD!