Kurser / Aktiviteter

6-7/9 2022 Studieresa Ekologiskt lantbruk i Halland och Småland

Är du lantbrukare och intresserad av ekologisk djurproduktion och växtodling? Följ med på årets eko-resa i början av september!

Resan kommer ske med buss med möjligheter till upphämtning och avlämning i Jönköping, Ulricehamn, Borås och Länghem. Resan anordnas av Rådgivarna i Sjuhärad. Produktionsrådgivare Linda Gradén och Kajsa Ståhlberg samt växtodlingsrådgivare Katarina Berlin Thorell följer med på resan.

Program (preliminära tider):

Dag 1 : 6/9

Cirka 07:00 Upphämtning av deltagare i Jönköping, vidare till Ulricehamn, Borås, Länghem.

10:00 Elin Göransson med familj, Högryds Lantbruk, Tvååker. Mjölkproduktion med egen biogasanläggning.

12:00 Lunch på Ästad Vingård

13:00 Martin Ivarsson, Stommen, Köinge, Ullared. Mjölkproduktion med låg kraftfodergiva och självförsörjning av foder

Ca 16:00 Hans och Anna Samuelsson, Kalset Mjölk, Skeppshult. Mjölkproduktion med egen biogasanläggning

Hotellövernattning på Scandic Värnamo med middag på kvällen.

Dag 2: 7/9

09:30 Anders och Linda Gustavsson, Fänestad, Forsheda. Mjölkproduktion med nybyggt automatiserat stall från 2019.

12:00 Lunch på Haga Värdshus, Hillerstorp

13:00 Carl-Johan Bertilsson och Ulrika Björnhag, Hagshultskossorna, Värnamo. Klimatcertifierat sinkopensionat.

16:00: Tillbaka i Jönköping fortsatt till Ulricehamn, Borås och Länghem för avlämning.

Ett mer detaljerat schema med tidsangivelser för upphämtning och avlämning skickas efter anmälans slutdatum (22 augusti).

Kostnad

1600 kr per person (boende i dubbelrum) eller 2200 kr per person (boende i enkelrum). I kostnaden ingår hotell, buss, två luncher och fika. Middag på kvällen betalas separat på plats.

Anmälning

Anmälning sker senast den 22 augusti till Kajsa Ståhlberg via mail: kajsa.stahlberg@radgivarna.nu eller telefon: 0325 – 618 650.

I anmälan uppger du:

 • Namn och telefonnummer
 • Besättningsnummer
 • Upphämtningsplats (Jönköping, Ulricehamn, Borås eller Länghem)
 • Om du vill bo i ett dubbelrum eller enkelrum. Om du väljer dubbelrum, ange vem du vill dela rum med.
 • Eventuella matpreferenser och allergier

Anmälan är bindande och betalning sker med faktura

Max deltagare: 35 st

Vid frågor kontakta:

Kajsa Ståhlberg
Tel: 0325 – 618 650
Kajsa.stahlberg@radgivarna.nu

 

Aktiviteten är delfinansierad av EU:s Landsbygdsprogram via Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Teknikdemos hösten 2022

Visning av senaste tekniken inom mjölk- och nötköttsproduktion

I höst blir det teknikdemonstrationer i Sjuhärad! Du som mjölkproducent är välkommen till Nötcenter Viken utanför Falköping 26/10 för att titta närmare på bland annat ny teknik för förbättrad djurhälsa.

För dig som nötköttsproducent blir det teknikdemonstration på Rådde gård i Länghem 29/9 och på Grimmestorps lantbruk 6/10. Mer information om vilka produkter som kommer demonstreras och upplägg för träffarna kommer på vår hemsida och i våra kanaler.

För mer information kontakta produktionsrådgivare Kajsa Ståhlberg på:
kajsa.stahlberg@radgivarna.nu
0325-618 650

Projektet med teknikdemonstrationer sponsras av EU’s landsbygdsprogram.

2022 Stöd till investeringar med klimatnytta

Är det dags att byta ut den traktordrivna gödselomröraren till eldriven? Har du en smart idé på hur du kan minska dieselanvändningen i ogräsbekämpningen? Vi hjälper dig se över om dina funderingar på att låta lastaren stå och istället investera i eldriven utfodring eller strövagn kan ha chans att bli finansierat till 40–70% genom Klimatklivet.

Minska dina dieselfakturor – häng med på lantbrukets elektrifiering!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp och påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara, till exempel genom att byta ett dieseldrivet moment i utfodringen till en eldriven lösning. Beräkningar görs för både ny- och ersättningsinvesteringar, men det finns vissa begränsningar.

Dagens regelverk innebär att investeringar i egen elproduktion (t.ex. solpaneler eller el från biogas) inte kan få stöd genom klimatklivet. Energieffektiviseringar som sparar el (t.ex. byte till LED, isolering eller en effektivare elmotor) har ofta så snabb återbetalningstid att investeringen inte kan få stöd, då det helt enkelt är för lönsamt utan stöd.

Ansökan bör förberedas i god tid innan den skickas in under ansökningsomgången. Ansökningsomgångar under 2022 är planerat till:

10 februari–28 februari
3 maj–18 maj
23 augusti–8 september.

Passa på att fundera kring dina energiinvesteringar med oss under januari!

Hanna Nyberg 0325-618 617 hanna.nyberg@radgivarna.nu

 

7–8 februari 2023 – Välkommen på Vallkonferens i Uppsala!

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige. Den 7–8 februari 2023 är det dags för den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala, så boka in dessa datum redan nu. Vallkonferensen är en viktig samlingsplats för alla som är intresserade av vall och bete. Du kommer att få reda på det senaste från forskning och rådgivning.

Några smakprov från programmet:

 • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet…
 • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
 • Gödslingsstrategier när priserna stiger
 • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen
 • Vall till häst
 • Insådd av vallbaljväxter på hösten
 • Drönare på bete
 • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
 • Hållbara vallbaljväxter
 • Bevattning av vall
 • Fodervärde i olika gräsarter
 • Diskussion med Årets Vallmästare

Anmälan kommer att öppna i november 2022. Läs mer på slu.se/vallkonferens2023

Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av odling och/eller utfodring av vallfoder och arbetar som rådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, beslutsfattare, säljare eller är student.

Arrangörer är: SLU, Hushållningssällskapet, Växa, LRF, Greppa Näringen

 

 

Tidigare kurser och aktiviteter

14/6 2022 Sandbås till mjölkkor

Välkommen på den digitala kursen Sandbås till mjölkkor samt separation och tvättning av sand.

7/6 2022 Framtidens teknik i lantbruket

Med djurhälsa och teknik i fokus.

8/3 2022 RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

2/12 2021 Julmarknad på Strömma

Välkommen till Strömmas traditionsenliga julmarknad.

23/11 2021 Träna ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.