Kurser / Aktiviteter

18/2 2020 Generationsskifte för skogsägare

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. Experter inom skog delar med sig av sina bästa råd med fyra föredrag:

“Marknaden nu och framåt för skogsägare” – introduktion till kvällens föredrag

“Fastigheten och familjen” – Skog & Lantbruk, Bernt Fransson och Börje Oscarsson

“Skog – nyttja tillväxt och produktion” – Vida, Bo Hallin och Johan Pevny

“Hur mycket får jag avverka och vilket penningflöde kan skapas?” – Rådgivarna i Sjuhärad, Karl-magnus Hembjer

“Banken en viktig partner för skogsägare” – Handelsbanken Skog och lantbruk, Lena Lundh

Föredraget är kostnadsfritt och fika ingår.
Plats: Rådde gård, Landsbygdens rådgivningscenter
Tid: 18.30-21.30

Anmäl dig senast 11/2 på:
0325-618 600
rose-marie.andersson@radgivarna.nu.

För mer information kontakta Karl-Magnus Hembjer:
0325-618 632
karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu

Varmt välkommen!

19/2 2020 Fruktsamhet – motorn i produktionen

Välkommen till en heldag kring fruktsamhet hos nötkreatur!

Före lunch kommer veterinär Gunilla Blomqvist gå igenom:
– brunsttecken
– vanliga fertilitetsproblem
– tips om hur man förbättrar dräktighetsresultatet.
Rådgivarnas avelsansvariga Ann Blomkvist pratar om aktuella tjurar och vad som är bra att tänka på vid val av tjur.

Efter lunch kommer vi vara ute och praktiskt titta på livmödrar.

Pris: 950 kr inkl lunch och fika
Plats: Rådde gård, Länghem
Tid: 10.00-15.00 med fika från 9.30

Anmäl dig senast 14/2 på tel 0325-618 600 eller
e-post rose-marie.andersson@radgivarna.nu

19/2 2020 Generationsskifte för skogsägare

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. Experter inom skog delar med sig av sina bästa råd med fyra föredrag:

“Marknaden nu och framåt för skogsägare” – introduktion till kvällens föredrag

“Fastigheten och familjen” – Skog & Lantbruk, Bernt Fransson och Börje Oscarsson

“Skog – nyttja tillväxt och produktion” – Vida, Bo Hallin och Johan Pevny

“Hur mycket får jag avverka och vilket penningflöde kan skapas?” – Rådgivarna i Sjuhärad, Karl-magnus Hembjer

“Banken en viktig partner för skogsägare” – Handelsbanken, Lena Lundh

Föredraget är kostnadsfritt och fika ingår.
Plats: Strömma Naturbrukscenter
Tid: 18.30-21.30

Anmäl dig senast 12/2 på:
0325-618 600
rose-marie.andersson@radgivarna.nu.

För mer information kontakta Karl-Magnus Hembjer:
0325-618 632
karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu

Varmt välkommen!

21/2 2020 Växtodlingsträff på Torps lantbruk

Program för dagen:
9.45 Kaffe

10.00 Rapande kor, miljöbov eller landskapsvårdare?”, Kristian Jochnick, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10.30 Viktigaste slutsatserna från årets Vallkonferens i Uppsala, Jenny Löfstrand, Rådgivarna i Sjuhärad

11.00 Vallfröblandningar -vilka arter skördar vi under vallåren och kan vi påverka med sortval? Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

11.30 Sammanfattning från årets växtodlingsförsök, Henrik Svensson, Rådgivarna i Sjuhärad

12.00 Diskussion: Hur odlar vi fram det bästa fodret?

12.30 Lunch

13.30 Gårdsvandring Patrik Johansson visar bland annat upp teknisk utrusning som används på gården

15.00 Kaffe och årsmöte Sjuhäradsbygdens Vallförening

Ca 16.00 Avslutning på dagen

Dagen arrangeras av Rådgivarna i Sjuhärad, Sjuhäradsbygdens Vallförening och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Träffen följs upp av Sjuhäradsbygdens Vallförenings årsmöte kl 15.00.

Anmälan senast tisdag 18/2 på tel 0325-618 600 eller e-post rose-marie.andersson@radgivarna.nu. Lunch sker till självkostnadspris och betalas på plats.

Vill du bara delta på Vallföreningens årsmöte går det bra, ingen anmälan krävs dit.

25/2 2020 Generationsskifte för skogsägare

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. Experter inom skog delar med sig av sina bästa råd med fyra föredrag:

“Marknaden nu och framåt för skogsägare” – introduktion till kvällens föredrag

“Fastigheten och familjen” – Skog & Lantbruk, Bernt Fransson och Börje Oscarsson

“Skog – nyttja tillväxt och produktion” – Vida, Bo Hallin och Johan Pevny

“Hur mycket får jag avverka och vilket penningflöde kan skapas?” – Rådgivarna i Sjuhärad, Karl-magnus Hembjer

“Banken en viktig partner för skogsägare” – Handelsbanken, Lena Lundh

Föredraget är kostnadsfritt och fika ingår.
Plats: Folkets Hus, Ulricehamn
Tid: 18.30-21.30

Anmäl dig senast 18/2 på:
0325-618 600
rose-marie.andersson@radgivarna.nu.

För mer information kontakta Karl-Magnus Hembjer:
0325-618 632
karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu

Varmt välkommen!

25/2 2020 Framtidens hållbara betesdrift

Hur skapar vi förutsättningarna i Sjuhärad?

Det gäller att förstå och finna balansen mellan nyttan av våra naturbetesmarker och behovet av en minskad köttkonsumtion utifrån ett klimatperspektiv. Är det ens möjligt?

Framtidens hållbara betesdrift behöver utvecklas och effektiviseras, det kräver öppenhet för nya samarbeten och ny teknik. Hur ser betesmarkerna ut idag, hur hägnar vi effektivt och vilken skötsel krävs? Är virituella stängsel en del av framtidens hållbara betesmarker? Vi vänder oss till dig som håller djur på bete och har intresse för betesdrift. Lyssna till föredrag från lantbrukare, myndigheter och forskare och dela med dig av egna erfarenheter.

Tid: 9.30-15.30
Plats: Rådde gård, Länghem
För mer information och anmälan senast 17/2: Gröna Mötens kalender

3/3 2020 Ge din produkt rätt känsla – seminarie för livsmedelsproducenter

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess.

I samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö arrangerar Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst ett seminarium där vi konkretiserar teorierna bakom butiks- och mässkommunikation. Fyra lokala livsmedelsföretag har ingått som exempel i högskolekursen Customer Experience Management. Seminariet presenterar resultat från studenternas arbete. Vi vänder oss till livsmedelsproducenter med ambition att skala upp. Deltagarna får del av konkreta tips inför kommande mässdeltagande och butiksexponeringar.

Seminariet möjliggörs genom medel från projekt Affärsboosten. Det finns tid avsatt för grupprådgivning under eftermiddagen. Seminariet är kostnadsfritt, lunch bokas separat och betalas på plats (109:-).

Tid: 9.00-12.00
Plats: Textile Fashion Centre, Borås
Anmälan: Gröna Möten kalender senast 24/2

 

3/3 2020 ERFA-grupp Eko – tema foder

På den här fjärde ERFA-träffen fokuserar vi på utfodring och foderproduktion och får ta del av vilka foderstrategier man har på Kullingsjö Lantbruk. Vi kommer bland annat prata om egenproducerat proteinfoder, grovfoderproduktion, lagring och hantering av foder på gården. Medverkande från rådgivarna är Linda Gradén och Katarina Berlin.

Plats: Studiebesök på Kullingsjö Lantbruk AB Vårgårda
Tid: 3 mars kl 9.15-15

Program:
9.15 Samling i Fristad för samåkning. Parkeringen vid rese-centrum.

10.00-13.00 Besök på Kullingsjö Lantbruk. Ekologisk mjölkproduktion med ca 320 kor och 900 ha växtodling.

13.00-14.30 Gemensam lunch i Vårgårda + sammanfattning och diskussion.

14.30 Hemresa

Anmälan senast den 27/2 till:
Katarina Berlin
0325-618 616
katarina.berlin@radgivarna.nu

5/3 2020 Skogen som klimatredskap

Hur kan vi använda skogens resurser till förbättringar?

Skogsbruket hanterar ojämförligt störst kolflöden i svensk ekonomi. Det finns många sätt att använda skogen som redskap för att ytterligare öka klimatnyttan. Skogen fungerar som kolsänka, råvaran kan förädlas till fossilfria produkter som biokol, biodrivmedel.

Genom att bruka skogen på ett sätt som ger stöd i en cirkulär bioekonomi stärker vi de gröna näringarna i Sjuhärad. Gröna Möten bjuder in företagare med intresse för det hållbara skogsbruket till ett högaktuellt seminarium med viktiga kunskapsbärare från Skogsforsk, Skogsstyrelsen, Hushållningssällskapet Sjuhärad, f3 – svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Tid: 9.30-14.45
Plats: Rådde gård, Länghem
För mer information och anmälan senast 1/3: Gröna Mötens kalender

 

 

Tidigare kurser och aktiviteter

10/12 2019 ERFA-grupp Eko-träff nr 3 – Tema rotogräsbekämpning

På den här träffen är målet att vi ska öka vår kunskap om rotogräs och hur de mest effektivt bekämpas i ekologisk odling samt att skapa en rotogrässtrategi för den egna gården.

9/12 2019 Hushåll med skogsmarken

Den här kvällen kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastigheten växer i värde.

11-13/11 2019 Studieresa Vättern runt med Koklubben och Rådgivarna

Resan ger möjligheter att studera utfodring, byggnadslösningar och fina kor. Dessutom äter vi gott tillsammans i trevlig miljö.

31/10 2019 Hushåll med skogsmarken – Påarps gård

Hur kan du få din skog och fastighet att öka i värde? Den här kvällen ger dig svar på frågan och kan leda dig mot ett aktivare skogsägande och ökad lönsamhet.

24/10 2019 Akvaponi kopplar samman den gröna och blåa näringen

Ta del av hur livet är som fiskbonde! Lär dig om landbaserat fiskodlingssystem som affärsmöjlighet.

10/10 2019 ERFA-grupp Eko, träff nr 2: Tema baljväxtetablering och bevattning

Vi besöker Bredgården och pratar bevattning. Diskussion och erfarenhetsutbyte kring valletablering och klöverandel.

4/9 2019 Fokus på lucern

Hur du bäst lyckas med min vallodling, ensilering och utfodring. Lusern är en ypperlig baljväxt med många viktiga funktioner framförallt som proteinfodermedel.

1/7 2019 ERFA-grupp för ekoproducenter. Studiebesök på Godegården i Järpås

Välkomna till en uppstartsträff i vår ERFA-grupp för ekoproducenter med studiebesök hos Roland Höckert, ekologisk växtodlare i Järpås.

26/7 2019 Studieresa – öka betesutbytet och biomassans kvalitet

Studieresa med introduktion i hur du kan läsa av dina betesmarker och öka biologisk mångfald.

2/7 2019 Studiebesök med maskindemonstration och kostnadsberäkning

Hur har vi möjlighet att påverka vårt klimatavtryck i vallkedjan?

17/6 2019 Workshop med tema precisionsbekämpning

Använd växtskyddsmedel med precision! Precisionsodling Sverige arrangerar en temadag med diskussion om hur precisionsodlingstekniken kan minska användningen av växtskyddsmedel och bredda antalet tillgängliga preparat.

12/6 2019 Kurs i Lely T4C managementsystem

När vi börjar använda vårt nya IT-system TopCow i höst är det viktigt att du som har gårdssystem registrerar dina händelser på rätt sätt i gårdsdatorn.

18/6 2019 Klövvårdskurs

Klövhälsan har stor betydelse för både djurvälfärd och ekonomi. Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om klövvård, olika klövsjukdomar samt att själv kunna sätta på klots och lägga ett bandage.

16/5 2019 Ekologisk fältvandring och gårdsvandring på Rådde gård

Om ekologisk odling och djurhållning i praktiken. Funderar du på att bli ekologisk producent eller är du redan där? Följ med på vår fältvandring och lär dig mer om både ekologisk odling och djurhållning.

15/5 2019 Fältvandring Silarps gård

Tekniker och strategier för ökad avkastning. Att hålla sig uppdaterad om olika tekniker och strategier är viktigare än någonsin för att bibehålla och öka avkastningen på din gård.

29/4 2019 DelPro Farm manager kurs

I höst lanseras Rådgivarnas nya IT-system TopCow. Med kursen DelPro Farm manager kommer du vara förberedd inför starten.

16/4 2019 Informationsmöte TopCow

Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärads ekonomiska förening inbjuds till information gällande förändringar inom våra IT-verktyg och därmed tjänster.

16/4 2019 Föreningsstämma

Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad ekonomiska förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april 2019 kl 19.00.

10/4 2019 Hushåll med skogsmarken!

Ett aktivt skogsägande är en förutsättning för att skogen och fastighetens värde ska växa med tiden.

2/4 2019 Koklubben har årsmöte och gårdsbesök i Jällby

Koklubben bjuder in till årsmöte och gårdsbesök hos syskonen Linnea och David på Södergårdens Såg och Lantbruk i Jällby.

4/4 2019 Invigning av dikostallet på Rådde Gård

Under 2018 byggdes ett nytt dikostall som nu är klart för invigning. Detta sker i samband med att Hushållningssällskapet Sjuhärad under förmiddagen håller sin årliga stämma.

20/3 2019 Med hästen som naturbrukare

Om hästens favoritgrödor och hur betet blir en resurs för hästägaren.

15/3 2019 Hållbar mjölk- och nötköttsproduktion

Välkommen att ta del av pågående forskningsprojekt med koppling till Sjuhärad under en givande eftermiddag på Rådde Gård!

21/2 2019 Workshop – tillverka hårdost av komjölk

Produktutveckling ger ökad lönsamhet för småskaligt mejeri. Välkommen på en workshop om hur du tillverkar hårdost av komjölk.

8/2 2019 Växtodlingsträff

Välkommen på växtodlingsträff med lunch fre 8/2 kl 10.30-14.00! Vi presenterar resultat från säsongens försök och ger dig förutsättningarna för 2019.

20/2 2019 Handelsvägar för småskaliga och lokala producenter

Hur anpassar du ditt sortiment till olika segment och handelskedjor? Välkommen till en halvdags föreläsning 20 feb på Villa Strömsfors!

21/1 2019 Juridikträff om vildsvin i jordbruket

Varmt välkommen till en kvällsträff på Rådde Gård för dig som är jordbrukare eller markägare!

16/1 2019 Om att lägga upp en skogsvårdsplan

Bli mer effektiv och klimatsmart med digitala verktyg. Välkommen till en lärorik kväll på Rådde Gård.