Kurser / Aktiviteter

Gröna möten

En del av våra aktivteter görs i samarbete med Gröna Möten. Där hittar du bland annat fältvandringar och digitala föreläsningar. Läs deras aktuella kalendarium här: Gröna Möten – kalender

15/5 2024 After Sådd 2024 – Möjligheter och risker med krisberedskap

Den här kvällen handlar om hur väl rustat lantbruket är vid oförutsedda händelser. Vilka förändringar behöver man vara redo för? Vi har bjudit in fem personer som får belysa krisberedskap från olika perspektiv.

 

På programmet:

 • Leader Sjuhärad –Är du redo när vardagen vänds upp och ner?
  Linda Arontzon berättar om hur Leader Sjuhärad med projektet Redo vill bidra till att höja kunskapen om beredskap och uppmuntra samarbeten.
 • Herrljunga kommun – Kommunens och din beredskap inför krisen
  Anette Falk, säkerhetschef i Herrljunga kommun, berättar hur de jobbar med krisberedskap. Vad gör kommunen vid en kris och vad behöver jordbrukarna ha för egen beredskap?
 • Eldrimner mathantverk – Utforska en värld av matkonservering
  Hur kan man bevara mat säkert i upp till 3 år utan att använda konserveringsmedel eller köpa speciell utrustning? Daniel Zabrocki, en passionerad föreläsare med imponerade nio år av utbildning inom matlagning varav en master inom livsmedelskvalitetssäkringssystem, ger sina bästa tips.
 • Robusta gården – Ödrift av biogasanläggning, är det möjligt?
  På en mjölkgård testas just nu möjligheten att bygga om styrsystemet för biogasanläggningen så att den ska klara av att starta och producera el även när det ordinarie elnätet ligger nere. Lovisa Filipsson och Pär-Eric Lantz berättar om projektet Robusta Gården som drivs av Hushållningssällskapet Jönköping.


  Välkommen till Herrljunga hotell onsdag 15 maj kl 16.00-20.00!

  Vi bjuder på en enklare måltid. Passa på att träffa lantbrukarkollegor för att nätverka kring beredskap och ta gärna med din partner och anställda! 

  Anmäl dig senast 10 maj genom att klicka på den här länken: forms.office.com/e/wRFLGTfdAc

  Eventet är kostnadsfritt, anordnas av Rådgivarna i Sjuhärad och finansieras av Jordbruksverket.

Fältvandring Rådde gård
16/5 2024 UPPSTART: ERFA-grupp – grovfoderproduktion med bättre kväveutnyttjande och lönsamhet

Tack vare medel från Greppa Näringen har vi nu möjlighet att genomföra en ERFA-grupp på temat grovfoderproduktion med inriktning på förbättrad kväveeffektivitet i vallodlingen med syfte att förbättra lönsamhet och vallfoderkvalitet samt minska utsläpp av växthusgaser och växtnäring.

Vi kommer att genomföra minst tre träffar under året med följande prelimära program. Exakt datum, plats och innehåll för träff 2 och framåt meddelas efterhand utifrån väder/skördeförhållande och gruppdeltagarnas önskemål om innehåll för träffarna.

Träffarna genomförs på dagtid med 1-4 timmar per träff. Vi kommer fokusera på intensiv grovfoderproduktion med vallar i 4-skördessystem.

Träff 1: 16/5 Tångabo Gård, Varnum kl 10.00-13.00

Vi pratar om säsongens kvävestrategi och diskuterar bland annat: Hur mycket kväve är lagom är att lägga, vad säger försöken? Hur ska kvävet fördelas mellan skördarna? Hur får vi bästa utbyte från gödselkväve till protein i växten? Hur kan man använda nollrutor i vallodlingen? Du som deltagare delar dina mål för gårdens grovfoderodling och berättar om planerad gödsling. Vi tittar på några vallar i fält och anlagd noll- och maxruta. Vi diskuterar också vilka lärdomar vi fått med oss från 2023. Våra växtodlingsrådgivare och försöksledare Ola Hallin medverkar.

Träff 2: 23/5 Digital träff på Teams kl 9.30-10.30

Avstämning inför 1:a skörden; vad ska vi tänka på inför 1:a skörden och kommande återväxtgödsling, återkoppling på prognosklippningar från noll- och maxruta? Medverkan av Carl-Johan Bertilsson, Hagshultskossorna, Skillingaryd, som berättar om sina erfarenheter av precisionsgödsling i vall.

Träff 3: vecka 24 Opensten, Limmared

Hur får vi bra och högproducerande vallar? Val av vallfröblandning, anläggningsteknik, skötsel, klöver, markpackning och andra skador. Vi tittar på matarslangssystem för gödselspridning och får veta mer om N-sensorteknik i vall samt diskuterar återväxtgödslingen, tittar på vallanläggning och ser hur det går med återväxten.

Träff 4: oktober, Rådde gård, Länghem

Utvärdering av årets grovfoderodling; har utfallet blivit som tänkt, vad har gått bra, vad kunde gjorts annorlunda? Hur utnyttjar vi bäst årets vallfoder i utfodringen. Gruppens deltagare delar med sig av årets grovfoderanalyser som utgångspunkt för diskussionen. Våra växtodlings- och produktionsrådgivare medverkar.

 

Max 15 deltagare.

Anmäl dig senast den 29/4 till Katarina Berlin Thorell på katarina.berlin@radgivarna.nu eller 0325-618 616.

För att delta i gruppen bör du gärna kunna delta vid flera tillfällen och på respektive träff dela med dig av exempelvis planerad gödsling, dina mål med grovfoderodlingen, resultat av grovfoderanalyser, vilka vallfröblandningar ni har sått mm.

Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Fältvandring Rådde gård
20/5 2024 Ekonomiska stöd inom skogsbruket

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om ekonomiska stödformer och projektmedel för skogliga åtgärder!

I detta webbinarium får du en inblick i vilka skogsbruksåtgärder som främjar hållbarhet och samtidigt ger lönsamma fördelar. Vi tittar på vilka ekonomiska stöd, fonder och stiftelser som finns för privata skogsägare och ideella föreningar inom skogssektorn.

Webbinariet riktar sig främst till dig som är skogsägare eller till dig som tillhör en ideell förening med koppling till skog. Presentationen hålls av Sophie Casetou-Gustafsson, skogsrådgivare, Hushållningssällskapet Västra/Arena Skog samt Christina Milén Jacobsson, landsbygdsutvecklare, Hushållningssällskapet Västra/Arena Skog.

20:e maj kl 13:00-14:15

Teamslänk skickas ut via mejl samma dag

  Läs hela programmet och anmäl dig genom att klicka HÄR.

  Fältvandring Rådde gård
  23/5 2024 Årets första fältvandring
  VÄXTODLING I SYMBIOS MED KLIMATET

  På Mjälgårds mjölk-& maskin står det aldrig still. Johan och Madelene Mjälgård driver framgångsrikt gården och är duktiga på att anpassa sig efter förutsättningar som råder, både inom produktion och byggnationer. Vallen är grunden i växtodlingen men för att förse djuren med foder som i så stor del som möjligt är egenproducerad har de på senare år investerat i en ny spannmålshantering samt en fordonsvåg för att veta vad de faktiskt producerar. Rådgivarna i Sjuhärad och Sjuhärads vallförening bjuder in till fältvandring i samarbete med Agroväst Gröna Möten.

  Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller 0708–290918. Sista anmälningsdag är 21 maj. Anmälan sker via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

  Läs hela programmet och anmäl dig senast 21/5 på: www.gronamoten.se

  Fältvandring Rådde gård

  ____________________________________________________

  Tidigare kurser och aktiviteter

  15/4 och 29/4 2024 Nätverksträffar om skogsbilvägar

  Välkommen till två kostnadsfria nätverksträffar om skogsbilvägar på Rådde!

  3/5 2024 Invigning av Skogsäventyret

  Äntligen är Rådde Räv redo att släppa in besökare i Skogsäventyret och Hushållningssällskapets otämjda skog utanför Länghem!

  15/4 och 29/4 2024 Nätverksträffar om skogsbilvägar

  Välkommen till två kostnadsfria nätverksträffar om skogsbilvägar på Rådde!

  7/12 2023 Strömma Julmarknad

  Välkommen till Strömmas populära julmarknad sedan många år tillbaka. Här hittar du allt från skolans julkransar till hantverksalster och lokalproducerade produkter till fika och mat från olika foodtrucks.

  1/12 2023 Besöksnäring i skogen – kostnadsfritt webbinarium

  Besöksnäring i skogen är ett viktigt ekonomiskt bidrag i Västra Götaland, genom turism och rekreation. Hur kan en skog brukas med rekreation i åtanke?

  19/10 2023 Erfa-träff dikor ekologisk produktion

  Hur utnyttjar du årets grovfoder på bästa sätt till dina dikor och ungnöt? I år ser vi stora variationer i grovfoderkvalitet mellan skördar och mellan gårdar.

  16/10 2023 Biokol i skogen – del 2

  AFFÄRSKONCEPT OCH INVESTERINGSSTÖD Förutsättningar och möjligheter för biokolsproduktion inom skogsföretag.

  12/10 2023 Förebygg skogsbrand

  Välkommen till en träff om hur du som markägare kan förebygga brand i din skog och hur du kan förbereda dig om det ändå skulle börja brinna.

  9/10 2023 Biokol i skogen – del 1

  PRODUKTION OCH RÅVARA Biokol tillverkas genom pyrolys, en process där organiskt material som träflis eller restprodukter upphettas i en syrefri miljö vid höga temperaturer.

  15/8 2023 Fältvandring Rådde Gård

  Klimat och miljö är temat för årets fältvandring på Rådde.

  16/5 2023 Avel på gårdsnivå – framtidens resilienta besättning

  Genom att välja rätt kombination av raser kan du nå betydande förbättringar i produktion över kornas livstid och samtidigt sänka kostnaderna och arbetsinsatserna per ko.

  20/4 2023 Webbinarie om Försörjningsbalans kommun

  Hur länge räcker maten vid kris och krig? Med Hushållningssällskapets beräkningsmodell får kommunen en översikt på situationen och ett underlag för fortsätt arbete med beredskaps- och livsmedelsförsörjningsfrågor.

  5/4 2023 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

  Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärads ekonomiska förening kallas till ordinarie föreningsstämma

  29/3 2023 En kväll om framtidens jordbruk

  Vi vill ge våra lantbrukare optimala förutättningar för att lyckas med sina skördar. Därför har vi inlett ett treårigt projekt med fem Sparbanker i Sjuhärad och det här vill vi gärna berätta mer om.

  21/3 2023 Energieffektiv nötköttsproduktion

  Klimat och energifrågor är något nöt- och mjölkproducenter tampas med dagligen

  17/3 2023 Hyggesfritt och klimatförändringar

  Vill du lära dig mer om hyggesfritt och hur skogen påverkas av klimatförändringen?

  27/2 2023 Börja med biogas

  Lär dig hur man skapar en hållbar energikälla från den egna gödseln!

  7–8 februari 2023 – Välkommen på Vallkonferens i Uppsala!

  Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige.

  7/2 2023 Överlåtelse av driften

  Att överlåta driften av gården är en stor och viktig affär både för den som överlåter och den som tar över. Det är en process som behöver få ta tid och innebär en hel del att tänka på.

  16/1 2023 Kalven är grunden i all mjölk- och nötköttsproduktion

  Rätt förutsättningar ger lättare kalvningar.

  6/12 2022 Teknikdemo på Rådde gård

  Är du intresserad av ny teknik? Kom till Rådde gård på teknikdemo den 6 december kl 13.00-16.30!

  15-16/11 2022 Koklubben till Öland

  Följ med Koklubben till Öland 15-16/11! Du behöver inte vara medlem, bara intresserad av att lära dig mer om kor.

  2/11 2022 Träff om generationsskifte

  På den här informationskvällen, på Rådde gård utanför Länghem, får du en ordentlig genomgång av generationsskiftets olika steg sett utifrån alla berördas perspektiv; överlåtare, övertagare och icke övertagande syskon.

  26/10 2022 Teknikdemo för dig som mjölkproducent

  Är du mjölkproducent och intresserad av ny teknik för förbättrad djurhälsa?

  14/6 2022 Sandbås till mjölkkor

  Välkommen på den digitala kursen Sandbås till mjölkkor samt separation och tvättning av sand.

  7/6 2022 Framtidens teknik i lantbruket

  Med djurhälsa och teknik i fokus.

  8/3 2022 RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

  Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

  2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

  Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

  2/12 2021 Julmarknad på Strömma

  Välkommen till Strömmas traditionsenliga julmarknad.

  23/11 2021 Träna ditt djuröga

  Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

  16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

  De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

  9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

  Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

  15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

  Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

  21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

  Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

  17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

  Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

  18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

  Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

  10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

  Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

  17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

  Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

  27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

  Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

  23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

  Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

  15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

  Digital årsstämma via Teams. 

  19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

  Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

  2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

  Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

  23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

  Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

  9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

  Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

  10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

  Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

  13 och 20/1 2021

  För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.