Kurser / Aktiviteter

17/5 2022 Fältvandring på Yttergården i Möne

Yttergården i Möne drivs Johan Svaläng. Här finns det växtodling på dryga 150 ha fördelat på vall, spannmål och bete. Utöver det finns det köttproduktion på gården med 60 dikor, ungnötsuppfödning och livdjur samt 130 ha skog. Rådgivarna i Sjuhärad bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet, Sjuhärads vallförening och Agroväst Gröna Möten. Vi studerar gårdens växtodling i fält och fördjupar oss i det ekonomiska resultatet för ökat råprotein genom kvävegödsling.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt student. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast söndag 15 maj.
Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF

12/5 2022 Exkursion – hyggesfritt i praktiken

Vill du lära dig mer om hyggesfritt och hur skogen påverkas av klimatförändringen? Då är du välkommen till Rådde gård på en exkursion med fokus på olika hyggesfria metoder. Du får se ett bestånd där olika försök är utlagda och veta mer o­m hur hyggesfritt kan tillämpas i praktiken.

Hur kommer skogen att påverkas av klimatförändringen och vilken roll har det hyggesfria för att sprida riskerna i skogen är ett par av frågeställningarna för träffen.

Exkursionen leds av Therese Ivarsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Johan Nyman, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet Jönköping. Var beredd på att anpassa klädsel efter vädret och för att gå i skogsmark. Vi träffas på besöksparkeringen på Rådde.

Vi bjuder på fika!

Datum: tors 12 maj

Tid: 16.30-20.00

Plats: Rådde gård, Länghem

Kostnad: kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig för att få fika

För frågor och anmäl kontakta: johan.nyman@hushallningssallskapet.se 070-311 78 92

 

2022 Stöd till investeringar med klimatnytta

Är det dags att byta ut den traktordrivna gödselomröraren till eldriven? Har du en smart idé på hur du kan minska dieselanvändningen i ogräsbekämpningen? Vi hjälper dig se över om dina funderingar på att låta lastaren stå och istället investera i eldriven utfodring eller strövagn kan ha chans att bli finansierat till 40–70% genom Klimatklivet.

Minska dina dieselfakturor – häng med på lantbrukets elektrifiering!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp och påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara, till exempel genom att byta ett dieseldrivet moment i utfodringen till en eldriven lösning. Beräkningar görs för både ny- och ersättningsinvesteringar, men det finns vissa begränsningar.

Dagens regelverk innebär att investeringar i egen elproduktion (t.ex. solpaneler eller el från biogas) inte kan få stöd genom klimatklivet. Energieffektiviseringar som sparar el (t.ex. byte till LED, isolering eller en effektivare elmotor) har ofta så snabb återbetalningstid att investeringen inte kan få stöd, då det helt enkelt är för lönsamt utan stöd.

Ansökan bör förberedas i god tid innan den skickas in under ansökningsomgången. Ansökningsomgångar under 2022 är planerat till:

10 februari–28 februari
3 maj–18 maj
23 augusti–8 september.

Passa på att fundera kring dina energiinvesteringar med oss under januari!

Hanna Nyberg 0325-618 617 hanna.nyberg@radgivarna.nu

 

Tidigare kurser och aktiviteter

8/3 2022 RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

2/12 2021 Julmarknad på Strömma

Välkommen till Strömmas traditionsenliga julmarknad.

23/11 2021 Träna ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.