Kurser / Aktiviteter

Gröna möten

En del av våra aktivteter görs i samarbete med Gröna Möten. Där hittar du bland annat fältvandringar och digitala föreläsningar. Läs deras aktuella kalendarium här: Gröna Möten – kalender

4/10 2023 Fältvandring på Gudmundstorps gård

I SPÅREN AV ETT OFÖRUTSÄGBART VÄDER – STYRKAN MED GRÖNFODER

Extremväder har blivit allt vanligare även i våra trakter. Det gör att man som lantbrukare ibland måste tänka om och gör snabba förändringar från sina planerade strategier. Eller är det så att det är de långsiktiga strategierna som måste ses över? Har jag en hållbar plan på min gård som tål en sämre skörd eller vad gör jag när grödan antingen torkar bort eller dränks av vatten?

På denna träff möts vi hos kusinerna Holgersson på Gudmundstorps Gård utanför Ljung. De är flerfaldigt belönade för sin vallodling och kommer delge oss hur de tänker när det gäller att ha både tillräcklig kvantitet och rätt kvalité på fodret till sina djur. Vi studerar gårdens växtodling i fält där vi tittar på årets resultat av olika spannmål, majs och vall.

Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad samt koordinator över Sverigeförsöken, Linda Af Geijerstam, rådgivare Lantmännen samt erkänd expert på majsodling och Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad forskare inom växtodlings- och utfodringsfrågor både i Sverige och USA, kommer gemensamt dela med sig av sina erfarenheter denna dag. Vi tittar på olika sätt att utnyttja sin mark för att maximera möjligheten till en hållbar skörd med olika fröval även vid extrema väderförhållande och tar del av varandras erfarenheter.

Sjuhärads vallförening bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst Gröna Möten. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter.Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. 

Läs hela programmet och anmäl dig senast 1/10 på: Gröna Möten kalender

Varmt välkommen!

Fältvandring Rådde gård

____________________________________________________

Tidigare kurser och aktiviteter

15/8 2023 Fältvandring Rådde Gård

Klimat och miljö är temat för årets fältvandring på Rådde.

16/5 2023 Avel på gårdsnivå – framtidens resilienta besättning

Genom att välja rätt kombination av raser kan du nå betydande förbättringar i produktion över kornas livstid och samtidigt sänka kostnaderna och arbetsinsatserna per ko.

20/4 2023 Webbinarie om Försörjningsbalans kommun

Hur länge räcker maten vid kris och krig? Med Hushållningssällskapets beräkningsmodell får kommunen en översikt på situationen och ett underlag för fortsätt arbete med beredskaps- och livsmedelsförsörjningsfrågor.

5/4 2023 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärads ekonomiska förening kallas till ordinarie föreningsstämma

29/3 2023 En kväll om framtidens jordbruk

Vi vill ge våra lantbrukare optimala förutättningar för att lyckas med sina skördar. Därför har vi inlett ett treårigt projekt med fem Sparbanker i Sjuhärad och det här vill vi gärna berätta mer om.

21/3 2023 Energieffektiv nötköttsproduktion

Klimat och energifrågor är något nöt- och mjölkproducenter tampas med dagligen

17/3 2023 Hyggesfritt och klimatförändringar

Vill du lära dig mer om hyggesfritt och hur skogen påverkas av klimatförändringen?

27/2 2023 Börja med biogas

Lär dig hur man skapar en hållbar energikälla från den egna gödseln!

7–8 februari 2023 – Välkommen på Vallkonferens i Uppsala!

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige.

7/2 2023 Överlåtelse av driften

Att överlåta driften av gården är en stor och viktig affär både för den som överlåter och den som tar över. Det är en process som behöver få ta tid och innebär en hel del att tänka på.

16/1 2023 Kalven är grunden i all mjölk- och nötköttsproduktion

Rätt förutsättningar ger lättare kalvningar.

6/12 2022 Teknikdemo på Rådde gård

Är du intresserad av ny teknik? Kom till Rådde gård på teknikdemo den 6 december kl 13.00-16.30!

15-16/11 2022 Koklubben till Öland

Följ med Koklubben till Öland 15-16/11! Du behöver inte vara medlem, bara intresserad av att lära dig mer om kor.

2/11 2022 Träff om generationsskifte

På den här informationskvällen, på Rådde gård utanför Länghem, får du en ordentlig genomgång av generationsskiftets olika steg sett utifrån alla berördas perspektiv; överlåtare, övertagare och icke övertagande syskon.

26/10 2022 Teknikdemo för dig som mjölkproducent

Är du mjölkproducent och intresserad av ny teknik för förbättrad djurhälsa?

14/6 2022 Sandbås till mjölkkor

Välkommen på den digitala kursen Sandbås till mjölkkor samt separation och tvättning av sand.

7/6 2022 Framtidens teknik i lantbruket

Med djurhälsa och teknik i fokus.

8/3 2022 RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

2/12 2021 Julmarknad på Strömma

Välkommen till Strömmas traditionsenliga julmarknad.

23/11 2021 Träna ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.