Kurser / Aktiviteter

Gröna möten

En del av våra aktivteter görs i samarbete med Gröna Möten. Där hittar du bland annat fältvandringar och digitala föreläsningar. Läs deras aktuella kalendarium här: Gröna Möten – kalender

17/3 2023 Hyggesfritt och klimatförändringar

Vill du lära dig mer om hyggesfritt och hur skogen påverkas av klimatförändringen? Då är du välkommen till Rådde gård 17 mars kl 13.30-17.00 på en exkursion med fokus på olika hyggesfria metoder. Du får se ett bestånd där olika försök är utlagda och veta mer om hur hyggesfritt kan tillämpas i praktiken. Vi avhandlar också frågor kring hur skogen kommer att påverkas av klimatförändringen och vilken roll det hyggesfria har för att sprida riskerna i skogen.

Exkursionen leds av Richard Näslund, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Johan Nyman, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet Jönköping.
Var beredd på att anpassa klädsel efter vädret och för att gå i skogsmark. Samling på besöksparkeringen på Rådde. Vi bjuder på fika!

Träffen är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan för att fikat ska räcka.
För frågor och anmälan senast 15/3 kontakta: johan.nyman@hushallningssallskapet.se 070-311 78 92

 

 

21/3 2023 Energieffektiv nötköttsproduktion

SMÅ FÖRÄNDRINGAR KAN GÖRA STOR SKILLNAD

Klimat och energifrågor är något nöt- och mjölkproducenter tampas med dagligen. Både av ideella och ekonomiska skäl, men även till stor del på grund av medial uppmärksamhet där kon ofta målas ut som en klimatbov. På denna träff kommer vi fokusera på energifrågor och vilka möjligheter man som enskild producent har. Vi besöker Cristian och Mia Olsson som har satsat på ett automatiskt utfodringssystem för rundbalshantering. All inomgårdshantering sker fossilfritt och på låga energieffekter. Elen produceras med gårdens solcellsanläggning. Efter besöket åker vi till centralen i Tranemo för lunch, innan Hanna Nyberg, företags/klimatrådgivare, RIS, hjälper oss i djungeln av stöd och möjligheter för den enskilda att själv göra en förändring på sin gård. Vi avslutar dagen med Sjuhärads Nötköttsföretagares årsmöte.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Sjuhärads Nötköttsföretagare och Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, student eller rådgivare. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan.

Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Läs hela programmet och anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 19 mars. Varmt välkommen!

 

 

24/3 2023 Vallblandningar eko – digitalt lunchföredrag
Vilka vallarter passar till vilka förutsättningar? När passar de olika arterna baserat på vilket typ av foder vi önskar få fram? Var med på detta lärorika lunchföredrag med Ola Hallin, försöksledare och växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet Sjuhärad, som berättar bland annat om våra olika vallarter och hur olika sorter kan påverka det vallfoder vi får fram. Du kommer även få höra slutsatserna från ett nytt försök med olika vallblandningar i 3- och 4-skördesystem.
Kursen är digital och riktar sig främst till ekologisk produktion, men är även relevant för dig med konventionell produktion.
 
När: 24/3 kl. 12-13
Var: digitalt på Teams
Frågor: kontakta Liv Alm 0415-195 16
Pris: kostnadsfritt
Anmälan: till Skånesemin växel 0415-19500 eller info@skanesemin.se senast den 21/3. Ange mejladress för att få länken till teamsmötet. 

Välkommen på en givande session om vallfrö och vallfröblandningar!

29/3 2023 En kväll om framtidens jordbruk

Vi vill ge våra lantbrukare optimala förutättningar för att lyckas med sina skördar. Därför har vi inlett ett treårigt projekt med fem Sparbanker i Sjuhärad och det här vill vi gärna berätta mer om. Du är varmt välkommen till en kväll om framtidens jordbruk med två välrenommerade föreläsare!

Tid
Onsdagen den 29 mars kl 17.00-18.30.

Plats
Högskolan i Borås, Järnvägsgatan 5

På scen
Oleksiy Guzvha – digitala lantbruk
Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Veterinär som forskar om digitalisering inom lantbruket, och vilka möjligheter det kan innebära med sensorteknik och digital utveckling.

Ola Hallin – framtidens foder
Försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad anläggning Rådde gård utanför Länghem. Om de unika fältförsök som sker lokalt med fokus på vallodling.

Anmälan
Välkommen med din anmälan senast­ den 20 mars. Vi bjuder på något enklare att äta och dricka. Ange specialkost i anmälan.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.
Vi har ett begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

Har du frågor?
Mejla helena.falkman@hushallningssallskapet.se eller ring 0325-618 639.

 

 

20/4 2023 Webbinarie om Försörjningsbalans kommun

Hur länge räcker maten vid kris och krig? Med Hushållningssällskapets beräkningsmodell får kommunen en översikt på situationen och ett underlag för fortsätt arbete med beredskaps- och livsmedelsförsörjningsfrågor.

Du kommer bland annat få höra mer om beräkningsmodellen, vad som ingår i tjänsten och vad kommuner som köpt tjänsten har för nytta av underlaget.
När: 20 april kl 11-12
Var: digitalt på Teams
Kostnadsfritt
Anmäl dig HÄR för att få länken till mötet skickat till dig.

Den här presentationen riktar sig främst till dig som arbetar med näringslivs- och beredskapsfrågor inom kommun eller region, men är öppen för andra intressenter.

 

 

Tidigare kurser och aktiviteter

27/2 2023 Börja med biogas

Lär dig hur man skapar en hållbar energikälla från den egna gödseln!

7–8 februari 2023 – Välkommen på Vallkonferens i Uppsala!

Vallen ger det viktigaste fodret till idisslare och hästar. Det är också den gröda som odlas på störst areal i Sverige.

7/2 2023 Överlåtelse av driften

Att överlåta driften av gården är en stor och viktig affär både för den som överlåter och den som tar över. Det är en process som behöver få ta tid och innebär en hel del att tänka på.

16/1 2023 Kalven är grunden i all mjölk- och nötköttsproduktion

Rätt förutsättningar ger lättare kalvningar.

6/12 2022 Teknikdemo på Rådde gård

Är du intresserad av ny teknik? Kom till Rådde gård på teknikdemo den 6 december kl 13.00-16.30!

15-16/11 2022 Koklubben till Öland

Följ med Koklubben till Öland 15-16/11! Du behöver inte vara medlem, bara intresserad av att lära dig mer om kor.

2/11 2022 Träff om generationsskifte

På den här informationskvällen, på Rådde gård utanför Länghem, får du en ordentlig genomgång av generationsskiftets olika steg sett utifrån alla berördas perspektiv; överlåtare, övertagare och icke övertagande syskon.

26/10 2022 Teknikdemo för dig som mjölkproducent

Är du mjölkproducent och intresserad av ny teknik för förbättrad djurhälsa?

14/6 2022 Sandbås till mjölkkor

Välkommen på den digitala kursen Sandbås till mjölkkor samt separation och tvättning av sand.

7/6 2022 Framtidens teknik i lantbruket

Med djurhälsa och teknik i fokus.

8/3 2022 RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

2/12 2021 Julmarknad på Strömma

Välkommen till Strömmas traditionsenliga julmarknad.

23/11 2021 Träna ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.