Kurser / Aktiviteter

23/11 2021 Träna ditt djuröga

PRAKTISK ÖVNING I LÖSDRIFTSTALL

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion. Vi tar hjälp av erfarna kosignalrådgivaren och agronomen, Sanna Soleskog, från Boehringer Ingelheim Animal Health. Hon vägleder oss både teoretiskt och praktiskt om hur vi avläser kornas utseende och beteende. Utifrån detta kan även små förändringar minska stresspåslaget både hos vuxna djur och kalvar vilket bidrar till högre produktivitet – och gladare kor!

Vi träffas på Gamla Skolan i Möne, där Sanna går igenom hur det fungerar att läsa kornas signaler och vikten av att tränas både inom teknik och djurbeteende. Vi åker sedan till familjen Mjälgård, Mjälgårds mjölk och maskin där vi praktiskt kan öva. Träffen vänder sig till dig som jobbar med alla slags nötkreatur oavsett om du har lång eller kort erfarenhet.

Evenemanget är kostnadsfritt och Gröna Möten Sjuhärad bjuder på fika och enklare lunch.

Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Läs hela programmet anmäl dig på www.gronamoten.se senast 17 november 2021. Antalet platser är begränsat.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

2/12 2021 Julmarknad på Strömma

Välkommen till Strömmas traditionsenliga JULMARKNAD!
Vi bjuder på glögg och pepparkakor, marknad med lokala hantverkare, Strömmas elever säljer egentillverkade julkransar och egenodlad potatis. Strömmas UF-företagare visar upp sig och besökare är välkomna att hälsa på hos våra djur. Vi kommer att ha ponnyridning och café med hembakat fika.
Med anledningen av Covid-19 och för att minska trängsel kommer vi i år sprida ut våra utställare på ett större område.

För utställare:
Har du tidigare deltagit som utställare på Strömma och vill komma tillbaka?
Anmäl dig genom att maila till info@strommanaturbruk.se
Har du inte tidigare ställt ut på Strömma?
Är du hantverkare eller har något du skulle vilja sälja på julmarknaden? Ansök genom att skicka ett mail till info@strommanaturbruk.se så hör vi av oss om det du vill sälja passar in hos oss.
2/12 2021 Biogasseminarie med resultat från 6 biogasprojekt

Under en heldag får du ta del av ny kunskap om bland annat minskade metanemissioner, värmeutnyttjande, klimatberäkningar och ekonomi på biogasanläggningar. Dagen samlar flera projekt och ger dig möjlighet att diskutera med både biogasrådgivare, biogasföretagare och forskare.

Du kan delta antingen på plats på Falkenberg Strandbad eller digitalt.
Vill du vara med på plats? Anmäl dig senast 11/11.

Vill du vara med digitalt? Anmäl dig senast 30/11.

Anmälan och frågor:

Cecilia Hermansson
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se
0325-618 635

Program 2 december 2021

9.30 – 9.40 Introduktion till projektet Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion
9.40 – 10.20 Metanläckage och minskade metanemissioner
10.20 – 10.40 Fika
10.40 – 11.10 ÖLB Resultat från klimatstudien
11.10 – 11.40 ÖLB Resultat från värmestudien
11.40 – 12.00 Temperatursänkande åtgärder i flytgödsellager
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 ÖLB Resultat från ekonomistudien
13.45 – 13.55 Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion
13.55 – 14.05 Fler standardmetoder för hygienisering
14.05 – 14.25 Rötrest – ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden för miljön och lantbruksföretaget
14.25 – 15.00 Fika
15.00 – 15.45 ÖLB Resultat från utrötningsförsök & substrat- och biogödselanalyser
15.45 – 16.00 Avslut

2021 Stöd till investeringar med klimatnytta

Har du funderat på att ersätta torkens oljepanna till en flispanna? Införskaffa en eldriven balrivare, eller foderblandare? Investera i en rälshängd, automatisk strövagn istället för att lägga tid på att riva med traktor/lastare?

Den 8 november öppnar ännu ett 10 dagar långt ansökningsfönster för Klimatklivet, ett företagsstöd som söks via Naturvårdsverket. Klimatklivet är ett investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp och påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara, till exempel genom att byta ett dieseldrivet moment i utfodringen till en eldriven lösning. Undantag i Klimatklivet är bland annat investeringar som ingår i systemet för elcertifikat (tex solceller). 

Klimatklivet har inget lägsta belopp att söka investeringsstöd för, men investeringen behöver ha längre återbetalningstid än fem år. Ansökan består av beräkningar i form av kostnads- och lönsamhetskalkyl, utsläppsberäkning samt beskrivning och motivering till investering. Beräkningar görs i de flesta fall för både ny- och ersättningsinvesteringar. 

Har du en idé där mängden diesel eller olja minskar? Hör av dig så hjälper vi dig reda ut om det finns chans till uppemot 70% i stöd inom klimatklivet.

Företagsrådgivare Hanna Nyberg
0325-618 617

 
Kom ihåg att ansökningsperioden stänger den 18 november kl. 17.00. Det är hög tid att börja med ansökan snarast!

Tidigare kurser och aktiviteter

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.

26/11 2020 Hushåll med din skogsmark!

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

17/11 2020 Lär dig mer om nötkreatursavel

Det finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Detta var ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Sjuhärads nötköttsföretagare, Växa och SLU.

5/11 2020 Webinarium om lantbruksbaserad biogasproduktion

Seminarium med fokus på ekonomin på biogasanläggningar. Vi redovisar resultaten från ekonomi-kartläggningen som gjorts inom projektet och visar hur ekonomin kan se ut på flera olika typer och storlekar på biogasanläggningar; från små gårdsanläggningar till större samrötningsanläggningar.

4/11 2020 Träna upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

3/11 2020 ERFA träff för eko-lantbrukare

Temat denna gången var: ”Inför växtodlingssäsongen 2021” och kursen hölls på Strömma Naturbrukscentrum i Sätila.

8/10 2020 Grönråg i flerskördesystem och högre proteinandel i vall

Exempel på odlingsstrategier som stöd i ett förändrat klimat. Ny kunskap behövs för att möta de kraftigare väderväxlingarna som ger både längre torra och regniga perioder under växtsäsong.

24/9 2020 Förbättra din grovfoderstrategi

Installningssträff med fältvandring på Östergården Siene. Det är dags att summera 2020 års vallproduktion i Västra Götaland.

17/9 2020 Fältvandring med tema skog och vilt

Vill du lära dig mer om skog och vilt i balans?
– Då är du välkommen att följa med oss på en fältvandring där vi diskuterar skogsbruk och viltförvaltning i samverkan.

1/9 2020 Bli klimatsmart nötköttsproducent – nylansering av boken Nötkött

Det finns åtgärder att ta till som ger dig som nötköttsproducent en lägre klimatpåverkan. Många av åtgärderna innebär även en förbättrad lönsamhet för den enskilde bonden. I augusti släpptes en uppdaterad utgåva av boken Nötkött författad av Anna Hessle och Anna Jamieson.

11/8 2020 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Medlemmar med familj och övriga intresserade hälsas välkomna till en grill- och årsmöteskväll på Strömma Naturbrukscentrum tisdag 11 aug kl 19.00.

30/6 2020 Lönsamma betessystem som gynnar biologisk mångfald – Betesträff på Österbacka Gård i Roasjö

Hur investerar du i både lönsamma naturbeten och en bra betesstrategi som gynnar växter och pollinatörer?

20/5 2020 Fältvandring Strömma: KRAV-ansluten växtodling och konventionell mjölkproduktion

Sedan 2017 drivs Strömmaskolan Sätila i Hushållningssällskapet Sjuhärads regi. Växtodlingen är ekologisk och djurproduktionen konventionell. Vi tittar på deras vall- och spannmålsodling med fokus på ogräs- och gödselstrategi i ekologisk odling.

19/5 2020 Fält- och gårdsvandring på Sörgårdens såg och lantbruk

Sörgårdens såg och Lantbruk i Jällby drivs av David och Linnéa. De har mjölkproduktion, växtodling och skogsverksamhet. Rådgivarna bjuder in till fältvandring i samarbete med Gröna Möten och Sjuhärads vallförening.

7/5 2020 ERFA-grupp Eko träff nr 5 – Tema ogräsharvning

På den här träffen lär vi oss mer om ogräsharvning i teori och praktik.

TopCow information för köttproducenter:

Torsdag 26/3 kl 17.00 – 17.30 och tisdag 14/4 kl 17.00 – 17.30 via Teams.

TopCow information för mjölkproducenter:

Tisdag 24/3 kl 10.00 – 11.00 och torsdag 9/4 kl 10.00 – 11.00 via Teams.

8/4 2020 Årsstämma Hushållningssällskapet Sjuhärad

Årsstämman hölls per telefon.

1/4 2020 – INSTÄLLT – Koklubbens årsmöte och rundvandring på Strömma Naturbrukscentrum

Årsmötet med koklubben på Strömma den 1 april är inställt. Vi kommer att ha årsmötet i samband med vår grillkväll istället. Så boka in tisdagen den 11 augusti kl.19.00 på Strömma. Mer info kommer.

5/3 2020 Skogen som klimatredskap

Kvällen handlade om hur vi kan använda skogens resurser till förbättringar.

3/3 2020 ERFA-grupp Eko – tema foder

På den här fjärde ERFA-träffen fokuserar vi på utfodring och foderproduktion och får ta del av vilka foderstrategier man har på Kullingsjö Lantbruk.

3/3 2020 Ge din produkt rätt känsla – seminarie för livsmedelsproducenter

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess.

25/2 2020 Framtidens hållbara betesdrift

Hur skapar vi förutsättningarna i Sjuhärad? Det gäller att förstå och finna balansen mellan nyttan av våra naturbetesmarker och behovet av en minskad köttkonsumtion utifrån ett klimatperspektiv.

25/2 2020 Generationsskifte för skogsägare

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. Experter inom skog delar med sig av sina bästa råd med fyra föredrag.

21/2 2020 Växtodlingsträff på Torp lantbruk

Dagen arrangerades av Rådgivarna i Sjuhärad, Sjuhäradsbygdens Vallförening och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Träffen följs upp av Sjuhäradsbygdens Vallförenings årsmöte.

19/2 2020 Generationsskifte för skogsägare – Strömma

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. 

19/2 2020 Fruktsamhet – motorn i produktionen

Välkommen till en heldag kring fruktsamhet hos nötkreatur!

18/2 2020 Generationsskifte för skogsägare – Länghem

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig.