Kurser / Aktiviteter

17/9 2021 Framtidens resilienta skogar

STUDIERESA TILL SLU TÖNNERSJÖHEDEN FÖRSÖKSPARK

Då granbarkborren är ett skogsskadedjur som förstör stora värden i Sverige kan det finnas anledning att överväga andra trädslag. Ett varmare och torrare klimat kan också vara argument för att titta närmare på just lärk som alternativ till gran. Är det klimatsmart och hållbart att odla lärk?

Gröna Möten arrangerar den tredje delen i temaserien Framtidens resilienta skogar – en studieresa till halländska Tönnersjöhedens försökspark. Du väljer att åka egen bil eller vår buss från Sjuhärad. Vi vänder oss framför allt till dig som skogsbrukare med intresse för odling av lärk. Vi berör frågor som rör allt från sådd till planka under guidning av försöksledare och parkchef Ulf Johansson.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut.

Hela programmet hittar du på www.gronamoten.se där du även anmäler dig till studieresan och anger buss eller bil i meddelandet senast 2021-09-10.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18 eller Emelie Oskarsson, emelie.oskarsson@agrovast.se.

21/9 2021 ERFA-träff eko – tema bete och foderekonomi

Hur utnyttjar du betet i din produktion? Följ med på gårdsbesök hos Martin Ivarsson på Stommen i Köinge, så tittar vi närmare på hur han har gjort.

Program:

10.00-10.30 Samling på Stommen i Köinge och kaffe för den som önskar.

10.30-12.00 Martin berättar om gården och om sin mjölkproduktion, hur han jobbar med koncentrerad kalvning, kvigupp-födning och foderekonomi. Vi gör en rundvandring i stallar och på gården.

12.00-13.00 Lunch till självkostnadspris

13.00-14.00 Fältvandring för att bland annat titta på försök med rågvete och hur Martin utnyttjar betet i sin mjölkproduktion. Vi diskuterar frågor kring vall, spannmål och proteingrödor.

Anmäl dig senast 16/9 till: katarina.berlin@radgivarna.nu eller 0325-618 616

fältvandring
15/10 2021 Alternativa korta matkanaler  – viltmat

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Allt oftare uppmärksammas behovet av robusta matsystem som klarar kriser som till exempel en pandemi innebär. Även om effekten av pandemin varit gynnsam, den lokala maten är fortsatt en stark trend, har det inte blivit enklare att hitta lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent velat skala upp sin verksamhet.

Naturbruksförvaltningen arrangerar tillsammans med Agroväst Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland en branschinriktad temaserie där vi lyfter både regionala skillnader och branschspecifika möjligheter. Evenemangen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom livsmedelsproduktion med intresse för alternativa korta matkanaler. I Sjuhärad sätter vi fokus på viltmat och hur du når marknaden med det vilda köttet. Vi gör även studiebesök i det småskaliga slakteriet vid Naturbruksskolan Svenljunga.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2021-10-10. Där kan du även se hela programmet.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

9/11 2021 Metoder som tränar upp ditt djuröga

INFORMATIONSTRÄFF OM KOSIGNALER ATT BEAKTA I NÖTKREATURSTALLAR

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion. Vi tar hjälp av erfarna kosignalrådgivaren och agronomen, Sanna Soleskog, från Boehringer Ingelheim Animal Health. Hon vägleder oss både teoretiskt och praktiskt om hur vi avläser kornas utseende och beteende. Utifrån detta kan även små förändringar minska stresspåslaget både hos vuxna djur och kalvar vilket bidrar till högre produktivitet – och gladare kor!

Vi håller till på Strömma Naturbrukscentrum där driftschef Mats Hägglund och instruktör Michael Löf berättar om gården och vikten av att tränas både inom teknik och djurbeteende. Träffen vänder sig till dig som jobbar med alla slags nötkreatur oavsett om du har lång eller kort erfarenhet. Evenemanget, som är kostnadsfritt, görs tillsammans med Strömma Naturbrukscentrum.

Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget.

Antalet platser är begränsat och det är viktigt att du anmäler dig nedan senast 4 november 2021 genom att registrera dig på www.gronamoten.se – här kan du även se hela programmet. Vid frågor om evenemanget kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se.

16/11 2021 Öka din kunskap om nötkreatursavel

MEDVETNA VAL HAR STOR BETYDELSE FÖR LÖNSAMHET I DIN BESÄTTNING

De finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Samtidigt efterfrågar konsumenter mer högkvalitativt svenskt nötkött, både utifrån ätkvalitet och djuromsorg. Gröna Möten bjuder in till en heldag där vi får del av aktuella forskningsresultat, praktisk tillämpning och dialog med viktiga kunskapsbärare från Växa och SLU. Vi träffar Håkan och Linda på Skattegården Broddarp för att lyssna till deras avelsstrategier. Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Sjuhärads nötköttsföretagare, Växa och SLU.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett bra sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Det är särskilt viktigt att du anmäler dig i god tid för att säkerställa att evenemanget följer rekommendationer och riktlinjer från regering och myndigheter. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Läs hela programmet och anmäl ditt deltagande på www.gronamoten.se senast 2021-11-11.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

23/11 2021 Träna ditt djuröga

PRAKTISK ÖVNING I LÖSDRIFTSTALL

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion. Vi tar hjälp av erfarna kosignalrådgivaren och agronomen, Sanna Soleskog, från Boehringer Ingelheim Animal Health. Hon vägleder oss både teoretiskt och praktiskt om hur vi avläser kornas utseende och beteende. Utifrån detta kan även små förändringar minska stresspåslaget både hos vuxna djur och kalvar vilket bidrar till högre produktivitet – och gladare kor!

Vi träffas på Gamla Skolan i Möne, där Sanna går igenom hur det fungerar att läsa kornas signaler och vikten av att tränas både inom teknik och djurbeteende. Vi åker sedan till familjen Mjälgård, Mjälgårds mjölk och maskin där vi praktiskt kan öva. Träffen vänder sig till dig som jobbar med alla slags nötkreatur oavsett om du har lång eller kort erfarenhet.

Evenemanget är kostnadsfritt och Gröna Möten Sjuhärad bjuder på fika och enklare lunch.

Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Läs hela programmet anmäl dig på www.gronamoten.se senast 17 november 2021. Antalet platser är begränsat.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

2021 Stöd till investeringar med klimatnytta

Klimatklivet är ett investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp och påskynda omställningen från fossila bränslen till förnybara. Har du en idé där mängden diesel eller olja minskar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig reda ut om det finns chans till uppemot 70% i stöd inom Klimatklivet!  

I varje ansökningsomgång får ansökningarna med störst utsläppsminskning per investerad krona beviljad ansökan. Sett till de senaste ansökningsomgångarna har ansökningar som visat en minskning om 0,75 kg koldioxidekvivalenter per investerad krona beviljats stöd. Det motsvarar att investeringen leder till att byta bort ca 2 kbm diesel/olja per 100 000 kr i investeringskostnad.  

Kvoten medföljer att investeringar som fått stöd inom Klimatklivet är framförallt byte från oljepannor till biobränsle/värmepumparAndra investeringar som fått stöd från klimatklivet är; att gräva ner pumpledning för transport av gödsel, tak över gödselbrunnen, rötningsanläggningar och inköp av vatten- eller gödselpumpar då dessa drivits med traktor. Andra tänkbara investeringar är t.ex. att minska en dieseldriven traktors användning genom att investera i en eldriven minilastare för inomgårdsjobben 

 

Ansökan består av beräkningar i form av kostnads- och lönsamhetskalkyl, utsläppsberäkning samt beskrivning och motivering till investering. Beräkningar görs för både ny- och ersättningsinvesteringar. Undantaget i Klimatklivet är investeringar som ingår i systemet för elcertifikat och handel med utsläppsrätter, vilket innebär att investeringar i t.ex. solceller inte kan göras i Klimatklivet. 

Det har planerats för fyra ansökningsomgångar under 2021: vecka 3-4, 15-16, 34-36 och 45-46.

Självklart kan vi hjälpa dig med ansökan! Kontakta företagsrådgivare Hanna Nyberg på 0325-618 617 eller hanna.nyberg@radgivarna.nu

Tidigare kurser och aktiviteter

18/8 2021 Fältvandring Rådde gård, Länghem

Välkommen till fältvandring på Rådde gård 18 augusti kl 18.30 med fokus på ekologisk växtodling, vall, grönfoder och foderspannmål.

10/8 2021 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Ta med hela familjen till Koklubbens grill- och årsmöteskväll hos Christer Lundgren.

17/6 2021  Biokol – steget från skog till jord

Biokol är en affärsmöjlighet för dig som lantbrukare! En satsning på biokol innebär dessutom att du som företagare bidrar med en rad klimatlindrande effekter som till exempel kolinlagring, minskad markpackning och mindre urlakning av näringsämnen.

27/4 2021 Laddning av biokol – första försöksrapporten

Hur lång tid tar det att ladda biokol med näring? Det är en intressant fråga för alla som ska använda biokol som jordförbättrare, både i stor och liten skala.

23/4 2021 Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Allt fler lantbruksföretag väljer att investera i solceller. Tekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt. Det gäller att förstå att utnyttja investeringen om du vill minska ditt fossilberoende.

15/4 2021 Årsstämma Rådgivarna i Sjuhärad

Digital årsstämma via Teams. 

19/4 2021 Hållbar och rationell hästhållning

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

2021 Resilienta skogar: Robust och lönsam tallodling

Många talar om behovet av ökad resiliens i svenskt skogsbruk, dvs där bruket av skogen bidrar till att ekosystemet i sig klarar av störningar orsakade av till exempel ett förändrat klimat med kraftigare väderomslag och ökat skadedjurstryck.

23/3 2021 Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot.

9/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Landeryd

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

10/2 2021 Hushåll med skogsmarken – Köinge

Välkommen till en föreläsning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

13 och 20/1 2021

För dig som vill bli bättre på att planera och beräkna en optimal foderstat till dina får – digital föreläsning via Teams.

26/11 2020 Hushåll med din skogsmark!

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

17/11 2020 Lär dig mer om nötkreatursavel

Det finns både etiska och ekonomiska utmaningar inom dagens svenska köttproduktion. Detta var ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Sjuhärads nötköttsföretagare, Växa och SLU.

5/11 2020 Webinarium om lantbruksbaserad biogasproduktion

Seminarium med fokus på ekonomin på biogasanläggningar. Vi redovisar resultaten från ekonomi-kartläggningen som gjorts inom projektet och visar hur ekonomin kan se ut på flera olika typer och storlekar på biogasanläggningar; från små gårdsanläggningar till större samrötningsanläggningar.

4/11 2020 Träna upp ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion.

3/11 2020 ERFA träff för eko-lantbrukare

Temat denna gången var: ”Inför växtodlingssäsongen 2021” och kursen hölls på Strömma Naturbrukscentrum i Sätila.

8/10 2020 Grönråg i flerskördesystem och högre proteinandel i vall

Exempel på odlingsstrategier som stöd i ett förändrat klimat. Ny kunskap behövs för att möta de kraftigare väderväxlingarna som ger både längre torra och regniga perioder under växtsäsong.

24/9 2020 Förbättra din grovfoderstrategi

Installningssträff med fältvandring på Östergården Siene. Det är dags att summera 2020 års vallproduktion i Västra Götaland.

17/9 2020 Fältvandring med tema skog och vilt

Vill du lära dig mer om skog och vilt i balans?
– Då är du välkommen att följa med oss på en fältvandring där vi diskuterar skogsbruk och viltförvaltning i samverkan.

1/9 2020 Bli klimatsmart nötköttsproducent – nylansering av boken Nötkött

Det finns åtgärder att ta till som ger dig som nötköttsproducent en lägre klimatpåverkan. Många av åtgärderna innebär även en förbättrad lönsamhet för den enskilde bonden. I augusti släpptes en uppdaterad utgåva av boken Nötkött författad av Anna Hessle och Anna Jamieson.

11/8 2020 Koklubbens grill- och årsmöteskväll

Medlemmar med familj och övriga intresserade hälsas välkomna till en grill- och årsmöteskväll på Strömma Naturbrukscentrum tisdag 11 aug kl 19.00.

30/6 2020 Lönsamma betessystem som gynnar biologisk mångfald – Betesträff på Österbacka Gård i Roasjö

Hur investerar du i både lönsamma naturbeten och en bra betesstrategi som gynnar växter och pollinatörer?

20/5 2020 Fältvandring Strömma: KRAV-ansluten växtodling och konventionell mjölkproduktion

Sedan 2017 drivs Strömmaskolan Sätila i Hushållningssällskapet Sjuhärads regi. Växtodlingen är ekologisk och djurproduktionen konventionell. Vi tittar på deras vall- och spannmålsodling med fokus på ogräs- och gödselstrategi i ekologisk odling.

19/5 2020 Fält- och gårdsvandring på Sörgårdens såg och lantbruk

Sörgårdens såg och Lantbruk i Jällby drivs av David och Linnéa. De har mjölkproduktion, växtodling och skogsverksamhet. Rådgivarna bjuder in till fältvandring i samarbete med Gröna Möten och Sjuhärads vallförening.

7/5 2020 ERFA-grupp Eko träff nr 5 – Tema ogräsharvning

På den här träffen lär vi oss mer om ogräsharvning i teori och praktik.

TopCow information för köttproducenter:

Torsdag 26/3 kl 17.00 – 17.30 och tisdag 14/4 kl 17.00 – 17.30 via Teams.

TopCow information för mjölkproducenter:

Tisdag 24/3 kl 10.00 – 11.00 och torsdag 9/4 kl 10.00 – 11.00 via Teams.

8/4 2020 Årsstämma Hushållningssällskapet Sjuhärad

Årsstämman hölls per telefon.

1/4 2020 – INSTÄLLT – Koklubbens årsmöte och rundvandring på Strömma Naturbrukscentrum

Årsmötet med koklubben på Strömma den 1 april är inställt. Vi kommer att ha årsmötet i samband med vår grillkväll istället. Så boka in tisdagen den 11 augusti kl.19.00 på Strömma. Mer info kommer.

5/3 2020 Skogen som klimatredskap

Kvällen handlade om hur vi kan använda skogens resurser till förbättringar.

3/3 2020 ERFA-grupp Eko – tema foder

På den här fjärde ERFA-träffen fokuserar vi på utfodring och foderproduktion och får ta del av vilka foderstrategier man har på Kullingsjö Lantbruk.

3/3 2020 Ge din produkt rätt känsla – seminarie för livsmedelsproducenter

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess.

25/2 2020 Framtidens hållbara betesdrift

Hur skapar vi förutsättningarna i Sjuhärad? Det gäller att förstå och finna balansen mellan nyttan av våra naturbetesmarker och behovet av en minskad köttkonsumtion utifrån ett klimatperspektiv.

25/2 2020 Generationsskifte för skogsägare

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. Experter inom skog delar med sig av sina bästa råd med fyra föredrag.

21/2 2020 Växtodlingsträff på Torp lantbruk

Dagen arrangerades av Rådgivarna i Sjuhärad, Sjuhäradsbygdens Vallförening och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Träffen följs upp av Sjuhäradsbygdens Vallförenings årsmöte.

19/2 2020 Generationsskifte för skogsägare – Strömma

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig. 

19/2 2020 Fruktsamhet – motorn i produktionen

Välkommen till en heldag kring fruktsamhet hos nötkreatur!

18/2 2020 Generationsskifte för skogsägare – Länghem

Om du står inför, eller precis genomfört, ett generationsskifte av en skogsfastighet så är den här kvällen intressant för dig.