Ekonomi

Rådgivning & Service

Rådgivning

EKONOMIRÅDGIVNING

Som lantbrukare behöver du vara alert och på hugget både i det dagliga arbetet och när det gäller att leda företaget. Du ska fatta strategiska beslut som påverkar ditt företag under många år framöver. Hos oss kan du få goda råd i ekonomiska frågor som bidrar till en enklare vardag.

I ekonomirådgivning ingår bland annat

=

Gå igenom och analysera ditt företags ekonomi och ge förslag på saker att förbättra

=

Planera hur pengarna kommer att räcka under året som kommer samt göra uppföljningar

=

Göra kalkyler vid till exempel större investeringar och driftsomläggningar

=

Upprätta investeringsstödsansökan och SAM-ansökan

Det finns många fördelar med att anlita en ekonomirådgivare; du får bättre kontroll på pengarna och pengaflödet vilket förbättrar din verksamhet. Det ger dessutom ofta en snabbare och smidigare kontakt med banken.

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och produktionsrådgivare och kan genomföra gemensamma rådgivningsinsatser för att ge dig ett helhetsperspektiv på ditt företag.

FÖRETAGSLEDARSERVICE

Vill du bli en framgångsrik företagare behöver du ha kontroll över allt som rör företaget. För en lantbrukare är bredden total, man ska ha kunskaper inom djursjukvård, maskinreparationer, växtodling, ekonomi och mycket mer. Det gör att det många gånger kan vara värdefullt att ha någon att diskutera med och då är företagets utveckling en viktig fråga.

Vi blir din diskussionspartner när det rör planering, kontroll och utveckling av företaget. Utifrån dina mål för det kommande året upprättar vi tillsammans resultat- och likviditetsbudget. Det ger dig en trygghet att tidigt veta ungefär hur mycket pengar du har att röra dig med under olika delar av året. Vi följer upp och stämmer av budget under året.

Andra saker som vi tittar på:

=

Utvärdera ekonomisk ställning och utveckling

=

Hur går företaget?

=

Räcker resultatet?

=

Hur blir resultatet och räcker likviditeten?

=

Investeringsutrymme

=

Kan jag tjäna mer pengar?

Med oss kan du tänka efter före!

 

 

 

GENERATIONSSKIFTE

Ett generationsskifte är en stor och viktig affär, både för den som överlåter och den som tar över. Det är en process som behöver få ta tid och innebär en hel del att tänka på. Inget generationsskifte är det andra likt och våra rådgivare jobbar för att belysa alla aspekter.

Ett väl genomfört generationsskifte lägger grunden till framtida framgångar. Hör av dig till våra erfarna företagsrådgivare!

SAM- och EU-rådgivning

SAM-ansökan och EU-rådgivning

En korrekt ifylld SAM-ansökan kan vara avgörande för ditt lantbruk! Tillsammans med en ekonomi- eller växtodlingsrådgivare blir din SAM-ansökan ifylld på ett tryggt och effektivt sätt.

Ansökan görs via SAM-internet och vi kan dessutom göra beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka, vilka regler som gäller och har en praktisk förankring till lantbruket när vi resonerar kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Vi kan också erbjuda relaterad rådgivning som till exempel

=

Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark

=

Investeringsstödsansökningar

=

Ändringar

=

Överklaganden

=

Stödrättsförmedling

=

Tvärvillkorsrådgivning

=

Växtodlingsplaner

=

Råd kring certifieringsfrågor

=

Ansökningar för andra typer av stöd

RÅDGIVNINGSBREV

Håll dig uppdaterad med värdefull information för dig som lantbrukare i Sjuhärad!

LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR

En lantbrukare har flera roller. Lika viktigt som att sköta den dagliga produktionen är det att fatta rätt strategiska beslut inför framtiden. Du blir tryggare och säkrare i din roll som företagare när du på förhand sätter dig in i hur ekonomin kan komma att bli efter en större investering. Som en extra bonus uppskattar banken att du förberett dig väl.

Att ha en gårdsanpassad lönsamhetsbedömning är ovärderligt då du funderar på:

=

Byggnationer

=

Driftsomläggningar

=

Fastighetsköp

=

Generationsskiften

=

Andra investeringar

Vi ger dig ekonomiska bedömningarna och blir din oberoende diskussionspartner.

MASKINKALKYL

Funderar du på att förnya maskinparken? Byta ut traktorn eller investera i en modernare halmpress? Hyra, köpa, byta – vilket lönar sig bäst? Med oss som bollplank får du förslag du kan tjäna på.

Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller stora investeringar. Allt från maskinens kapacitet till timkostnad.  En felinvestering kan kosta stora belopp. Vi vet vad du behöver ta hänsyn till när du ska göra en investering. Dessutom gillar vi att räkna för att hitta det mest lönsamma alternativet för dig.

 

Service

REDOVISNING

Redovisning ger viktiga signaler på hur ditt företag mår. Vi håller dig uppdaterad med regler och förordningar och kan sköta allt från bokföring till deklaration och årsredovisningar.

Du kan anlita oss för:

=

Löpande bokföring, momsredovisning och löneadministration

=

Delårs- och preliminärbokslut

=

Upprätta bokslut och årsredovisningar

=

Avstämningar och kontrolluppgifter

=

Ansökan om återbetalning av energiskatter