Djur

Rådgivning & Service

Rådgivning

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Med ett helhetsperspektiv i rådgivningen kan du utveckla din mjölkproduktion mot nya mål. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka tillfällen till återkommande besök och uppföljning. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Individfoderstat eller typfoderstat

=

Mixrecept för blandfoder eller fullfoder

=

Foderstrategier

=

Mjölkproduktion

=

Tolkning av foderanalyser

=

Ekonomisk uppföljning

=

Optimering av produktion i robotsystem

=

Beläggningsplanering

=

Slaktmognadsbedömning

=

Managementfrågor

=

Ritningsgranskning vid om- eller nybyggnation

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser.

MJÖLKKVALITET

Har du problem med sporer, celler, bakterier, syrning eller lukt- och smakfel i mjölken? Mjölkkvalitetsavdrag är ofta kostsamma och viktiga att ta itu med.

=

Rådgivning kring mjölkkvalitet

=

Arlas egenkontroll

=

Mjölkningsteknik

=

Funktionstest av mjölkningsanläggning

NÖTKÖTTSRÅDGIVNING

Är din nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Producerar du de kvaliteter som ger dig bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge dig svaret. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Beräkning av foderstater

=

Slaktmognadsbedömning

=

Produktionsuppföljningar

=

Ekonomiska uppföljningar

LAMMRÅDGIVNING

Rådgivarna i Sjuhärad kan trimma din lammproduktion. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar. I rådgivningen tittar vi närmare på:

=

Produktionsuppföljning

=

Tolkning av foderanalyser

=

Beräkning av foderstater

=

Betesstrategi

=

Ekonomisk analys

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser som kan ge dig ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

AVELSRÅDGIVNING

Du vet säkert att genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare. Hos Rådgivarna kan du förbättra din besättning genom:

=

Semineringsplaner

=

Fertilitetsrådgivning

=

Elitdjur

=

Embryoförmedling

Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av bra svenska och utländska tjurar. Dessutom kan vi ta hem specialbeställda tjurar om så önskas. På Viking Genetics hemsida finns möjlighet att se hela sortimentet av doser vi kan tillhandahålla. Vi säljer även doser från andra leverantörer.

Som avels– och dikoproducent har du möjlighet att använda dig av KAP (Kött Avel Produktion »).  KAP är ett kontrollprogram för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. KAP erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter. Använder du dig av TopCow så ingår KAP i tjänsten. Kontakta våra husdjurstekniker för mer information!

DJURHÄLSA

En djurhälsoveterinär kan ge råd kring hur du kan förebygga sjukdomar och öka din kunskap om hur du med konkreta åtgärder kan förbättra djurhälsan och ekonomin i produktionen.

Vi erbjuder följande tjänster:

=

Smittsäkrad besättning

GREPPA NÄRINGEN

…är ett långsiktigt kostnadsfritt program för att öka kompetensen hos lantbrukare om jordbrukets miljöfrågor.

Rådgivningsbrev

…ger dig värdefull information för ditt företag.

Service

TOPCOW

– modernt IT-system för husdjursnära tjänster

Rådgivarna har ihop med Skånesemin utvecklat ett IT-system, TopCow, med beräknad lansering hösten 2019. TopCow är ett omfattande projekt som innehåller flera delar:

1. Nationell djurdatabas.

I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP (Kött Avel Produktion»). Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen och tjänsterna fortsätter vi att köpa från Växa.

2. Nytt system för kokontroll.

Vi uppdaterar systemet för kokontroll med Milk Test Manager (MTM) som bland annat används i Nederländerna och anpassar det till svenska förhållanden. Vi lägger till PAG och mjukvara för skanning av burkar för provmjölkning.

3. Nytt system för uppföljning.

Hela projektet bygger på att våra kunder i första hand ska använda sina egna gårdssystem. Dessutom tar vi fram en rad rapporter för benchmark, det vill säga jämförelse av olika produktionsresultat mellan gårdar.

Vad innebär detta för dig som använder kokontrollen, postmästaren och stalljournalen?

När vi byter system kommer KKPC (postmästaren och stalljournalen) att inaktiveras hos Rådgivarnas medlemmar. KKPC är på väg att bytas ut även i andra sammanhang. All din historik från stalljournalen och kokontrollen kommer att finnas i vårt nya system TopCow liksom datan från ditt management-system.

På websidan www.topcow.se kommer du att hitta all din information; provmjölkningar, klövrapporter, djurvälfärd, kotavlor mm. Den ger även tillgång till besättningsrapporter och internationell benchmark. Ditt gårdssystem ska vara den centrala informationsbasen för TopCow. Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas upp till TopCow-systemet med uploadern. Kor in/ut, kalvningar etc. kommer att rapporteras till CDB automatiskt.

För egenseminörer kommer insemineringarna också att rapporteras automatiskt från gårdssystemet via uploadern till TopCow. Provmjölkning kommer fortsätta i en ny kokontroll där man använder en surfplatta och en skanner (som ingår). Man laddar ner besättningen som ska provas och sen skannar man kopparna. Därefter laddar man upp via surfplattan och det är klart! Man kan även fortsättningsvis använda blankett om man vill.

 

 

 

 

Beställningsformulär för
Uniform Agri Mjölk 2019

Beställningsformulär för
Uniform Agri Kött 2019

 

SEMIN

Fördelen med semin är att det ger ett snabbare, säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö. Vår seminservice kan bistå dig med:

=

Dräktighetsundersökning

=

Uppföljning av djur som inte visat brunst

=

Progesteronprovtagning

=

Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar

=

Ultraljudsundersökning

=

Inläggning av embryon

=

Kvävepåfyllning för djurägarseminörer

=

Semineringsplaner

I vår service ingår även:

=

Avhorning

=

Ringormsvaccination

=

Provtagning/vaccination bvd

 

Seminanmälan

BESTÄLL FÖRBRUKNINGSVAROR

VäxShop erbjuder ett basutbud av förnödenheter till förmånliga priser som t ex:

=

Juver- och klövvårdsprodukter

=

Fodertillskott

=

Kalvhyddor

=

Seminutrustning

=

Stövlar och skor

=

Täckmaterial till silon

Via din husdjurtekniker kan du beställa varor i VäxShop mot en avgift på 150 kr (för frakt och beställning).

DRÄKTIGHETSANALYS

Metoden Dräktighetsanalys har testats internationellt och resultaten är lovande med hög noggrannhet. Redan 35 dagar efter insemination kan ett mjölkprov visa om kon är dräktig. Provet tas vid kokontrollens ordinarie provmjölkning. Om proverna dessutom kombineras med regelbundna fruktsamhetsundersökningar av tomma kor vid förbokade besök så ökar möjligheterna att ytterligare förbättra fruktsamheten.

Med TopCow anmäler du PAG-testerna i provmjölkningsappen när du registrerar provmjölkningen. Har du en tekniker som sköter skanningen av kopparna ska du meddela hen om du vill lägga till några PAG-test. Har du frågor kontakta någon av våra husdjurstekniker.

STALLGÖDSELANALYS

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Tidigare analyser har visat att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödsel från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En provtagning för flytgödselanalys görs lämpligen på våren i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen! Vill du göra provtagning på egen hand kan du ladda ner beställningsblankett med instruktioner för hur du går till väga.

Kontakta en växtodlingsrådgivare om du har frågor eller vill beställa en burk för stallgödselanalys.

 

FODERANALYS OCH VALLODLING

MARKKARTERING

GREPPA NÄRINGEN

AVBYTARSERVICE

Avbytarservice kan innebära så mycket mer än utfodring och mjölkning. Vi har kompetent personal som är insatt i det mesta av förekommande arbetsuppgifter inom lantbruk. Anlita någon av våra kunniga avbytare när du är i behov av ledighet eller ett par extra händer som t ex:

=

studiebesök

=

täcka arbetstoppar

=

avbytare i personalens schema

=

när personalen blir sjuk

=

hinna med skörden

=

kontorsdag

=

förtroendeuppdrag

=

byggplaner

=

larmjour mjölkrobotgårdar

=

koklippning

=

stängsling

=

betongrenovering

Vi kan bistå dig med:

=

skötsel av framför allt nötkreatur

=

mjölkning oavsett system

=

larmjour för robotsystem

=

sjukersättarservice för abonnemangskunder

=

regelbunden ledighet i djurskötseln

=

övrig service t ex koklippning, stalltvättning

=

övriga lantbruksarbeten

För att avbytaren ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt vill vi be dig att inför varje gång noggrant fylla i blanketten Meddelande till avbytare. Önskar du många dagar per månad har du möjlighet att få volymrabatt efter överenskommelse.

 

Kontakta oss för mer information!