Djur

Rådgivning & Service

Rådgivning

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Med ett helhetsperspektiv i rådgivningen kan du utveckla din mjölkproduktion mot nya mål. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka tillfällen till återkommande besök och uppföljning. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Individfoderstat eller typfoderstat

=

Mixrecept för blandfoder eller fullfoder

=

Foderstrategier

=

Mjölkproduktion

=

Tolkning av foderanalyser

=

Ekonomisk uppföljning

=

Optimering av produktion i robotsystem

=

Beläggningsplanering

=

Slaktmognadsbedömning

=

Managementfrågor

=

Ritningsgranskning vid om- eller nybyggnation

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser.

MJÖLKKVALITET

Har du problem med sporer, celler, bakterier, syrning eller lukt- och smakfel i mjölken? Mjölkkvalitetsavdrag är ofta kostsamma och viktiga att ta itu med.

=

Rådgivning kring mjölkkvalitet

=

Arlas egenkontroll

=

Mjölkningsteknik

=

Funktionstest av mjölkningsanläggning

 

NÖTKÖTTSRÅDGIVNING

Är din nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Producerar du de kvaliteter som ger dig bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge dig svaret. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Beräkning av foderstater

=

Slaktmognadsbedömning

=

Produktionsuppföljningar

=

Ekonomiska uppföljningar

LAMMRÅDGIVNING

Rådgivarna i Sjuhärad kan trimma din lammproduktion. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar. I rådgivningen tittar vi närmare på:

=

Produktionsuppföljning

=

Tolkning av foderanalyser

=

Beräkning av foderstater

=

Betesstrategi

=

Ekonomisk analys

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser som kan ge dig ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

AVELSRÅDGIVNING

Du vet säkert att genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare. Hos Rådgivarna kan du förbättra din besättning genom:

=

Semineringsplaner

=

Fertilitetsrådgivning

=

Elitdjur

=

Embryoförmedling

Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av väl utvalda svenska och utländska tjurar. Dessutom kan vi ta hem specialbeställda tjurar från olika leverantörer om så önskas. Klicka här fär att se hela vårt utbud eller beställ vår tjurkatalog genom att mejla till info@radgivarna.nu

Som avels– och dikoproducent har du möjlighet att använda dig av Köttraskontrollen.  Köttraskontrollen är ett kontrollprogram för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. Köttraskontrollen erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter. Använder du dig av TopCow så ingår Köttraskontrollen i tjänsten. Kontakta våra husdjurstekniker för mer information!

DJURHÄLSA

En djurhälsoveterinär kan ge råd kring hur du kan förebygga sjukdomar och öka din kunskap om hur du med konkreta åtgärder kan förbättra djurhälsan och ekonomin i produktionen.

Vi erbjuder följande tjänster:

=

Smittsäkrad besättning

GREPPA NÄRINGEN

…är ett långsiktigt kostnadsfritt program för att öka kompetensen hos lantbrukare om jordbrukets miljöfrågor.

Rådgivningsbrev

…ger dig värdefull information för ditt företag.

Service

TOPCOW

tjänster som förenklar för både för små och stora lantbruksföretag

Det här är ett unikt system för både mjölk- och nötköttsproducenter som dagligen ger bekräftelse på att du har rätt uppgifter i Jordbruksverkets djurdatabas, CDB, och på så vis kan vara säker på att du inte riskerar sanktioner.

Med TopCow är du inte låst till något annat system. Systemet är flexibelt och kan användas oavsett vilket gårdssystem gården har. Det fungerar även för mindre nötköttsproducenter som inte har något gårdssystem och för alla besättningstyper, med eller utan mjölkkontroll.

Du får tillgång till dagsfärska data som gör att du på ett bättre sätt kan förädla informationen och förutspå framtiden. Du registrerar bara dina djuruppgifter en gång och sedan förs de vidare av systemet – det sparar mycket tid.

TopCow bygger på internationell teknik som finns i flera länder. I den internationella databasen finns mer än 26 miljoner kor. I framtiden kan svenska lantbrukare som använder systemet även jämföra sig med gårdar i andra länder.

Kort om it-plattformen TopCow:

  • Automatisk uppdatering till CDB via gårdssystemet.
  • Tidsbesparing när dubbelrapporteringen försvinner.
  • Fler nya rapporter och översikter om djurens hälsa och nyckeltal blir tillgängliga.
  • Alla uppgifter baserar sig på dagsfärska data från det gårdssystem man redan använder.

TopCow säljs av Svensk Husdjurstjänst som ägs av Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin där Hushållningssällskapet Skåne är medlemsorganisation, och Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge.

Tjänster som förenklar din vardag

Vill du veta mer om TopCow och hur det kan underlätta din vardag? Ring oss på 0415-195 00 eller skicka ett mejl till info@svenskhusdjurstjanst.se så berättar vi mer! På www.svenskhusdjurstjanst.se hittar du mer information om TopCow och andra smarta program som till exempel Cow Manager, Predicta och Uniform Agri.

TopCow finns för både kött- och mjölkproducenter. I båda fallen finns det fyra paket att välja mellan:

  • TopCow Light – passar dig som själv vill rapportera i CDB,  är egenseminör och vill ha de viktigaste rapporterna
  • TopCow Connect – innehåller automatisk uppdatering till CDB, de viktigaste rapporterna och kopplas till ditt befintliga gårdssystem
  • TopCow Bas – innehåller automatisk uppdatering till CDB, koppling till befintligt gårdssystem samt flera unika rapporter
  • TopCow Star – innehåller allt från övriga paket samt ännu fler unika rapporter och funktioner

Praktisk information till dig som är TopCow kund

www.svenskhusdjurstjanst.se hittar du frågor och svar om hur TopCow fungerar samt alla manualer och instruktionsvideos du behöver för att komma igång. Observera att du behöver logga in för att få tillgång till detta.

Ny kund

När du beställt TopCow får du ett paket med den utrustning du har beställt (scanner/surfplatta) samt manualer och information om hur Rådgivarnas mjölkkontroll fungerar. Surfplattan levereras färdiginstallerad och scannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan.

Fullmakt och scanneravtal

För att vi ska kunna behandla dina för TopCow aktuella uppgifter behöver du fylla i och skicka in denna fullmakt till Rådgivarna i Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.

Du behöver även fylla i detta avtal för scannern och skicka till ovanstående adress.

Logga in på www.topcow.se för att få tillgång till it-plattformen.

Kundsupport för TopCow

Ring oss på: 0415-195 20
Mejla dina frågor till: support@topcow.se

SEMIN

Fördelen med semin är att det ger ett snabbare, säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö. Vår seminservice kan bistå dig med:

=

Dräktighetsundersökning

=

Uppföljning av djur som inte visat brunst

=

Progesteronprovtagning

=

Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar

=

Ultraljudsundersökning

=

Inläggning av embryon

=

Kvävepåfyllning för djurägarseminörer

=

Semineringsplaner

I vår service ingår även:

=

Avhorning

=

Ringormsvaccination

=

Provtagning/vaccination bvd

 

Seminanmälan

DRÄKTIGHETSANALYS

Metoden Dräktighetsanalys har testats internationellt och resultaten är lovande med hög noggrannhet. Redan 35 dagar efter insemination kan ett mjölkprov visa om kon är dräktig. Provet tas vid kokontrollens ordinarie provmjölkning. Om proverna dessutom kombineras med regelbundna fruktsamhetsundersökningar av tomma kor vid förbokade besök så ökar möjligheterna att ytterligare förbättra fruktsamheten.

Med TopCow anmäler du PAG-testerna i provmjölkningsappen när du registrerar provmjölkningen. Har du en tekniker som sköter skanningen av kopparna ska du meddela hen om du vill lägga till några PAG-test. Har du frågor kontakta någon av våra husdjurstekniker.

STALLGÖDSELANALYS

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Tidigare analyser har visat att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödsel från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En provtagning för flytgödselanalys görs lämpligen på våren i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen! Vill du göra provtagning på egen hand kan du ladda ner Följesedel gödselanalys med instruktioner för hur du går till väga.

Kontakta en växtodlingsrådgivare om du har frågor eller vill beställa en burk för stallgödselanalys.

 

FODERANALYS OCH VALLODLING

MARKKARTERING

GREPPA NÄRINGEN

BESTÄLL FÖRBRUKNINGSVAROR

VäxShop erbjuder ett basutbud av förnödenheter till förmånliga priser som t ex:

=

Juver- och klövvårdsprodukter

=

Fodertillskott

=

Kalvhyddor

=

Seminutrustning

=

Stövlar och skor

=

Täckmaterial till silon

Via din husdjurtekniker kan du beställa varor i VäxShop mot en avgift på för frakt och beställning.