Djur

Rådgivning & Service

Corona-information till dig som är produktionskund

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller Covid-19 och har därför infört följande rutiner vid produktionsrådgivning:

  • Om du har förkylningssymtom, känner dig orolig för smitta eller är över 70 år så bokar vi om möjligt rådgivningsmöte på telefon eller Microsoft Teams.
  • Om vi själva känner förkylningssymtom eller oro för smitta kommer vi om möjligt att boka om rådgivningsmöten till telefon eller Microsoft Teams, annars bokar vi en ny tid.
  • Vid gårdsbesök kommer vi om möjligt hålla mötet utomhus, avstå från att ta i hand och tänka på att hålla ca 2 m avstånd. Även vid utomhusmöten är det viktigt att både rådgivare och kund är fria från förkylningssymtom och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller handhygien, nysa/hosta i armvecket och inte röra vid ansiktet.
  • När det gäller seminservice är vi måna om att inte sprida coronasmitta mellan våra kunder, så för att skydda dig och vår personal ber vi dig att hålla så stort avstånd som möjligt vid seminering och dräktighetsundersökning. Fixera djuret så underlättar du för vår personal.

Rådgivning

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Med ett helhetsperspektiv i rådgivningen kan du utveckla din mjölkproduktion mot nya mål. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka tillfällen till återkommande besök och uppföljning. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Individfoderstat eller typfoderstat

=

Mixrecept för blandfoder eller fullfoder

=

Foderstrategier

=

Mjölkproduktion

=

Tolkning av foderanalyser

=

Ekonomisk uppföljning

=

Optimering av produktion i robotsystem

=

Beläggningsplanering

=

Slaktmognadsbedömning

=

Managementfrågor

=

Ritningsgranskning vid om- eller nybyggnation

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser.

MJÖLKKVALITET

Har du problem med sporer, celler, bakterier, syrning eller lukt- och smakfel i mjölken? Mjölkkvalitetsavdrag är ofta kostsamma och viktiga att ta itu med.

=

Rådgivning kring mjölkkvalitet

=

Arlas egenkontroll

=

Mjölkningsteknik

=

Funktionstest av mjölkningsanläggning

 

NÖTKÖTTSRÅDGIVNING

Är din nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Producerar du de kvaliteter som ger dig bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge dig svaret. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Beräkning av foderstater

=

Slaktmognadsbedömning

=

Produktionsuppföljningar

=

Ekonomiska uppföljningar

LAMMRÅDGIVNING

Rådgivarna i Sjuhärad kan trimma din lammproduktion. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar. I rådgivningen tittar vi närmare på:

=

Produktionsuppföljning

=

Tolkning av foderanalyser

=

Beräkning av foderstater

=

Betesstrategi

=

Ekonomisk analys

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser som kan ge dig ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

AVELSRÅDGIVNING

Du vet säkert att genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare. Hos Rådgivarna kan du förbättra din besättning genom:

=

Semineringsplaner

=

Fertilitetsrådgivning

=

Elitdjur

=

Embryoförmedling

Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av bra svenska och utländska tjurar. Dessutom kan vi ta hem specialbeställda tjurar om så önskas. På Viking Genetics hemsida finns möjlighet att se hela sortimentet av doser vi kan tillhandahålla. Vi säljer även doser från andra leverantörer.

Som avels– och dikoproducent har du möjlighet att använda dig av KAP (Kött Avel Produktion »).  KAP är ett kontrollprogram för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. KAP erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter. Använder du dig av TopCow så ingår KAP i tjänsten. Kontakta våra husdjurstekniker för mer information!

DJURHÄLSA

En djurhälsoveterinär kan ge råd kring hur du kan förebygga sjukdomar och öka din kunskap om hur du med konkreta åtgärder kan förbättra djurhälsan och ekonomin i produktionen.

Vi erbjuder följande tjänster:

=

Smittsäkrad besättning

GREPPA NÄRINGEN

…är ett långsiktigt kostnadsfritt program för att öka kompetensen hos lantbrukare om jordbrukets miljöfrågor.

Rådgivningsbrev

…ger dig värdefull information för ditt företag.

Service

TOPCOW

– modernt IT-system för husdjursnära tjänster

TopCow har utvecklats av Rådgivarna och Skånesemin och är ett omfattande projekt som innehåller flera delar:

1. Nationell djurdatabas.

I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP (Kött Avel Produktion»). Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen och tjänsterna fortsätter vi att köpa från Växa.

2. Nytt system för kokontroll.

Vi uppdaterar systemet för kokontroll med Milk Test Manager (MTM) som bland annat används i Nederländerna och anpassar det till svenska förhållanden. Vi lägger till PAG och mjukvara för skanning av burkar för provmjölkning.

3. Nytt system för uppföljning.

Hela projektet bygger på att våra kunder i första hand ska använda sina egna gårdssystem. Dessutom tar vi fram en rad rapporter för benchmark, det vill säga jämförelse av olika produktionsresultat mellan gårdar.

Praktisk information till dig som är TopCow kund

Tack för att du valt att bli TopCow kund! I texten nedan hittar du avtal och instruktioner för provmjölkning med och utan gårdssystem.

www.topcow.se har vi samlat frågor och svar från informationsmöten. Där finns även alla manualer och instruktionsvideos du behöver för att komma igång.

När du beställt TopCow får du ett paket med den utrustning du har beställt (scanner/surfplatta) samt manualer och information om hur Rådgivarnas kokontroll fungerar. Surfplattan levereras färdiginstallerad och scannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan.

Fullmakt och scanneravtal

För att vi ska kunna behandla dina för TopCow aktuella uppgifter behöver du fylla i och skicka in denna fullmakt till Rådgivarna i Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.

Du behöver även fylla i detta avtal för scannern och skicka till ovanstående adress.

Provmjölkningsinstruktioner i pdf-format

Provmjölka manuellt utan gårdssystem
TopCow kokontroll övriga system

Provmjölka med Delpro gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Inmatning av SE nummer i Delpro
Korrekt inmatning i Delpro
Exportera provmjölkningsfil Delpro
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med Lely gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
Inmatning av SE-nummer i Lely T4C
Korrekt inmatning i Lely T4C
Exportera provmjölkningfil Lely
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med GEA gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Korrekt inmatning i Dairyplan
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med Uniform Agri:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Korrekt inmatning för Uniform Agri Mjölk
Installation och inloggning till UNFORM AGRI app

Instruktionsvideos för provmjölkning med robot och manuell provmjölkning hittar du på topcow.se/instruktionsvideos.

För mer information och support kontakta:

Jenny Löfstrand tel 0325-618647
topcowsupport@radgivarna.nu

 

 

 

Beställningsformulär för
Uniform Agri Mjölk 2020

Beställningsformulär för
Uniform Agri Kött 2020

 

SEMIN

Fördelen med semin är att det ger ett snabbare, säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö. Vår seminservice kan bistå dig med:

=

Dräktighetsundersökning

=

Uppföljning av djur som inte visat brunst

=

Progesteronprovtagning

=

Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar

=

Ultraljudsundersökning

=

Inläggning av embryon

=

Kvävepåfyllning för djurägarseminörer

=

Semineringsplaner

I vår service ingår även:

=

Avhorning

=

Ringormsvaccination

=

Provtagning/vaccination bvd

 

Seminanmälan

BESTÄLL FÖRBRUKNINGSVAROR

VäxShop erbjuder ett basutbud av förnödenheter till förmånliga priser som t ex:

=

Juver- och klövvårdsprodukter

=

Fodertillskott

=

Kalvhyddor

=

Seminutrustning

=

Stövlar och skor

=

Täckmaterial till silon

Via din husdjurtekniker kan du beställa varor i VäxShop mot en avgift på för frakt och beställning.

DRÄKTIGHETSANALYS

Metoden Dräktighetsanalys har testats internationellt och resultaten är lovande med hög noggrannhet. Redan 35 dagar efter insemination kan ett mjölkprov visa om kon är dräktig. Provet tas vid kokontrollens ordinarie provmjölkning. Om proverna dessutom kombineras med regelbundna fruktsamhetsundersökningar av tomma kor vid förbokade besök så ökar möjligheterna att ytterligare förbättra fruktsamheten.

Med TopCow anmäler du PAG-testerna i provmjölkningsappen när du registrerar provmjölkningen. Har du en tekniker som sköter skanningen av kopparna ska du meddela hen om du vill lägga till några PAG-test. Har du frågor kontakta någon av våra husdjurstekniker.

STALLGÖDSELANALYS

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Tidigare analyser har visat att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödsel från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En provtagning för flytgödselanalys görs lämpligen på våren i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen! Vill du göra provtagning på egen hand kan du ladda ner beställningsblankett med instruktioner för hur du går till väga.

Kontakta en växtodlingsrådgivare om du har frågor eller vill beställa en burk för stallgödselanalys.

 

FODERANALYS OCH VALLODLING

MARKKARTERING

GREPPA NÄRINGEN

AVBYTARSERVICE

Avbytarservice kan innebära så mycket mer än utfodring och mjölkning. Vi har kompetent personal som är insatt i det mesta av förekommande arbetsuppgifter inom lantbruk. Anlita någon av våra kunniga avbytare när du är i behov av ledighet eller ett par extra händer som t ex:

=

studiebesök

=

täcka arbetstoppar

=

avbytare i personalens schema

=

när personalen blir sjuk

=

hinna med skörden

=

kontorsdag

=

förtroendeuppdrag

=

byggplaner

=

larmjour mjölkrobotgårdar

=

koklippning

=

stängsling

=

betongrenovering

Vi kan bistå dig med:

=

skötsel av framför allt nötkreatur

=

mjölkning oavsett system

=

larmjour för robotsystem

=

sjukersättarservice för abonnemangskunder

=

regelbunden ledighet i djurskötseln

=

övrig service t ex koklippning, stalltvättning

=

övriga lantbruksarbeten

För att avbytaren ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt vill vi be dig att inför varje gång noggrant fylla i blanketten Meddelande till avbytare. Önskar du många dagar per månad har du möjlighet att få volymrabatt efter överenskommelse.

 

Kontakta oss för mer information!