Djur

Rådgivning & Service

Corona-information till dig som är produktionskund

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller Covid-19 och har därför infört följande rutiner vid produktionsrådgivning:

  • Om du har förkylningssymtom, känner dig orolig för smitta eller är över 70 år så bokar vi om möjligt rådgivningsmöte på telefon eller Microsoft Teams.
  • Om vi själva känner förkylningssymtom eller oro för smitta kommer vi om möjligt att boka om rådgivningsmöten till telefon eller Microsoft Teams, annars bokar vi en ny tid.
  • Vid gårdsbesök kommer vi om möjligt hålla mötet utomhus, avstå från att ta i hand och tänka på att hålla ca 2 m avstånd. Även vid utomhusmöten är det viktigt att både rådgivare och kund är fria från förkylningssymtom och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller handhygien, nysa/hosta i armvecket och inte röra vid ansiktet.
  • När det gäller seminservice är vi måna om att inte sprida coronasmitta mellan våra kunder, så för att skydda dig och vår personal ber vi dig att hålla så stort avstånd som möjligt vid seminering och dräktighetsundersökning. Fixera djuret så underlättar du för vår personal.

Rådgivning

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Med ett helhetsperspektiv i rådgivningen kan du utveckla din mjölkproduktion mot nya mål. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka tillfällen till återkommande besök och uppföljning. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Individfoderstat eller typfoderstat

=

Mixrecept för blandfoder eller fullfoder

=

Foderstrategier

=

Mjölkproduktion

=

Tolkning av foderanalyser

=

Ekonomisk uppföljning

=

Optimering av produktion i robotsystem

=

Beläggningsplanering

=

Slaktmognadsbedömning

=

Managementfrågor

=

Ritningsgranskning vid om- eller nybyggnation

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser.

MJÖLKKVALITET

Har du problem med sporer, celler, bakterier, syrning eller lukt- och smakfel i mjölken? Mjölkkvalitetsavdrag är ofta kostsamma och viktiga att ta itu med.

=

Rådgivning kring mjölkkvalitet

=

Arlas egenkontroll

=

Mjölkningsteknik

=

Funktionstest av mjölkningsanläggning

NÖTKÖTTSRÅDGIVNING

Är din nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Producerar du de kvaliteter som ger dig bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge dig svaret. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Beräkning av foderstater

=

Slaktmognadsbedömning

=

Produktionsuppföljningar

=

Ekonomiska uppföljningar

LAMMRÅDGIVNING

Rådgivarna i Sjuhärad kan trimma din lammproduktion. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar. I rådgivningen tittar vi närmare på:

=

Produktionsuppföljning

=

Tolkning av foderanalyser

=

Beräkning av foderstater

=

Betesstrategi

=

Ekonomisk analys

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser som kan ge dig ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

AVELSRÅDGIVNING

Du vet säkert att genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare. Hos Rådgivarna kan du förbättra din besättning genom:

=

Semineringsplaner

=

Fertilitetsrådgivning

=

Elitdjur

=

Embryoförmedling

Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av bra svenska och utländska tjurar. Dessutom kan vi ta hem specialbeställda tjurar om så önskas. På Viking Genetics hemsida finns möjlighet att se hela sortimentet av doser vi kan tillhandahålla. Vi säljer även doser från andra leverantörer.

Som avels– och dikoproducent har du möjlighet att använda dig av KAP (Kött Avel Produktion »).  KAP är ett kontrollprogram för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. KAP erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter. Använder du dig av TopCow så ingår KAP i tjänsten. Kontakta våra husdjurstekniker för mer information!

DJURHÄLSA

En djurhälsoveterinär kan ge råd kring hur du kan förebygga sjukdomar och öka din kunskap om hur du med konkreta åtgärder kan förbättra djurhälsan och ekonomin i produktionen.

Vi erbjuder följande tjänster:

=

Smittsäkrad besättning

GREPPA NÄRINGEN

…är ett långsiktigt kostnadsfritt program för att öka kompetensen hos lantbrukare om jordbrukets miljöfrågor.

Rådgivningsbrev

…ger dig värdefull information för ditt företag.

Service

TOPCOW

– modernt IT-system för husdjursnära tjänster

TopCow har utvecklats av Rådgivarna och Skånesemin och är ett omfattande projekt som innehåller flera delar:

1. Nationell djurdatabas.

I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP (Kött Avel Produktion»). Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen och tjänsterna fortsätter vi att köpa från Växa.

2. Nytt system för kokontroll.

Vi uppdaterar systemet för kokontroll med Milk Test Manager (MTM) som bland annat används i Nederländerna och anpassar det till svenska förhållanden. Vi lägger till PAG och mjukvara för skanning av burkar för provmjölkning.

3. Nytt system för uppföljning.

Hela projektet bygger på att våra kunder i första hand ska använda sina egna gårdssystem. Dessutom tar vi fram en rad rapporter för benchmark, det vill säga jämförelse av olika produktionsresultat mellan gårdar.

Vanliga frågor om TopCow

Vad innebär detta för mig som använder kokontrollen, postmästaren och stalljournalen?

När vi lanserar TopCow kommer KKPC (postmästaren och stalljournalen) att inaktiveras hos Rådgivarnas medlemmar. KKPC är på väg att bytas ut även i andra sammanhang. All din historik från stalljournalen och kokontrollen kommer att finnas i vårt nya system TopCow liksom datan från ditt management-system.

Var hittar jag all information om provmjölkningar, rapporter mm?

På websidan www.topcow.se kommer du att hitta all din information; provmjölkningar, klövrapporter, djurvälfärd, kotavlor mm. Den ger även tillgång till besättningsrapporter och internationell benchmark. Ditt gårdssystem ska vara den centrala informationsbasen för TopCow. Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas upp till TopCow-systemet med uploadern. Kor in/ut, kalvningar etc. kommer att rapporteras till CDB automatiskt.

Hur blir det för mig som är egenseminör?

För egenseminörer kommer insemineringarna också att rapporteras automatiskt från ditt gårdssystem via uploadern till TopCow.

Hur fungerar provmjölkningen i TopCow?

Provmjölkning kommer fortsätta i en ny kokontroll där man använder en surfplatta och en skanner (som ingår i TopCow abonnemanget). Man laddar ner besättningen som ska provas och sen skannar man kopparna. Därefter laddar man upp via surfplattan och det är klart! Man kan även fortsättningsvis använda blankett om man vill. Läs mer längre ner under avsnittet Praktisk information till TopCow kunder.

Behöver jag köpa någon ny programvara för att TopCow ska fungera?

Nej, det behövs inga investeringar i nya programvaror för att delta i vår kokontroll, KAP eller härstamningskontroll. För dig som har ett eget gårdssystem hämtar vi data ur detta. Om du inte har ett gårdssystem hämtar vi initialt in din djurdata från Växa och därefter uppdaterar vi i vårt system. Det internetbaserade TopCow web blir tillgängligt även för dig som inte har ett gårdssystem. Du som vill kan även rapportera till oss på papper.

Kommer mina djur vara med i den svenska djurdatabasen?

Ja, alla djur som ingår i vår provmjölkning eller vägs och kontrolleras i KAP eller registreras för härstamningskontroll kommer precis som nu att ligga i den svenska djurdatabasen.

Hur blir det med nationella avelsvärderingen?

Vi har även fortsättningsvis ett bra samarbete med Växa. Vi kommer att leverera in all data som krävs för den nationella avelsvärderingen både på mjölk- och köttdjurssidan. I retur kommer avelsvärden på dina djur enligt samma kriterier som för alla djur i Sverige. Dessutom kommer vi att fortsätta samarbetet när det gäller avelsplanering, fodervärdering och kunskapsförsörjning av rådgivare.

Hur kommer det fungera med rapporteringen till CDB?

Om du inte har ett gårdssystem kan du rapportera in till CDB via TopCow web. Du kommer att ha tillgång till jämförelse mellan djurinnehav i TopCow web och CDB så du kan rätta eventuella fel. Det gör du då i TopCow web som uppdaterar CDB.

Om du har ett gårdssystem så ska du lägga in alla djurhändelser där. CDB kommer att uppdateras från ditt system så det är av yttersta vikt att uppgifterna i ditt system är de rätta. Du kommer att ha tillgång till fellistor där eventuella skillnader mellan ditt gårdssystem och CDB loggas. Du rättar sedan i ditt gårdssystem som uppdaterar till CDB.

Fler frågor och svar hittar du längre ner på sidan!

 

 

 

Beställningsformulär för
Uniform Agri Mjölk 2020

Beställningsformulär för
Uniform Agri Kött 2020

 

Praktisk information till TopCow kunder

Tack för att du valt att bli TopCow kund! I texten nedan hittar du avtal och instruktioner för provmjölkning med och utan gårdssystem. Tveka inte att höra av dig om något är oklart.

När du beställt TopCow får du ett paket med den utrustning du har beställt (scanner/surfplatta) samt manualer och information om hur Rådgivarnas kokontroll fungerar. Surfplattan levereras färdiginstallerad och scannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan.

Fullmakt och scanneravtal

För att vi ska kunna behandla dina för TopCow aktuella uppgifter behöver du fylla i och skicka in denna fullmakt till Rådgivarna i Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.

Du behöver även fylla i detta avtal för scannern och skicka till ovanstående adress.

Provmjölkningsinstruktioner i pdf-format

Provmjölka manuellt utan gårdssystem
TopCow kokontroll övriga system

Provmjölka med Delpro gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Inmatning av SE nummer i Delpro
Korrekt inmatning i Delpro
Exportera provmjölkningsfil Delpro
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med Lely gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
Inmatning av SE-nummer i Lely T4C
Korrekt inmatning i Lely T4C
Exportera provmjölkningfil Lely
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med GEA gårdssystem:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Korrekt inmatning i Dairyplan
RFU robotfil (Enbart för gård med robot)
RFU manual

Provmjölka med Uniform Agri:
TopCow Star MTM appmanual Robot 1.4
TopCow kokontroll övriga system
Korrekt inmatning för Uniform Agri Mjölk
Installation och inloggning till UNFORM AGRI app

Instruktionsvideos för provmjölkning med robot och manuell provmjölkning hittar du på topcow.se/instruktionsvideos.

För mer information och support kontakta:

Jenny Löfstrand tel 0325-618647
topcowsupport@radgivarna.nu

Frågor från TopCow infomöte

Är det någon tidsfördröjning innan uppgifterna går in i CDB?

Ja, uppgifterna laddas upp till CDB under natten.

Vad gäller tvärtom; om man rapporterar i CDB, när synkas det till TopCow?

Varje morgon läser vi från CDB.

Går det att ladda hem uppgifter från TopCow till gårdssystemet som t ex provmjölkning?

Till Uniform Agri går det, även Delaval kommer ha möjligheten, men vi vet inte när.

Finns det något motsvarande dagens JHKL?

ACA, det som finns på provmjölkningsrapporten.

Hur kommer klövhälsorapporter att hanteras?

Klövhälsorapporten kommer att finnas på TopCow.

Får man, som idag, enkelt fram hur hur många verkade det är totalt under året? Om man t ex har klövverkning kontinuerligt under året för en stor besättning och vill slippa räkna ihop själv. Idag kan man ta fr o m ett datum t o m ett annat för att få ett helår.

Vi får samma rapport som i dagsläget med samma uppgifter.

Kan man registrera klövverkning i TopCow?

Nej, klövverkarna har en app som de använder.

Var ändrar man om det är fel mellan CDB och TopCow i valideringen?

Är det fel i TopCow kommer felet från gårdssystemet och då ändrar du där. Är felet i CDB ska det ändras i CDB antingen gör du det själv via CDB internet eller kontaktar oss.

Jag saknar ECM i provmjölkningsrapporten på besättningsnivå!

Finns med på önskelistan över ändringar.

Hur rapporterar jag ett djurs namn/ändrar namn?

Namn följer med djuren från gårdssystemen ifall man angett ett (har man inte det blir det moderns). Vill man däremot göra en namnändring gör man det via TopCow Webb, blankett 815 – Namnändring.

Kommer den sidan som visade kons hälsa, dvs behandlingar mm vara ok att använda som läkemedelsjournal? Antar att det var en sida vi kunde fylla i uppgifterna på själva?

Inte i dagsläget, men det kan komma att utvecklas. Våra händelser från tekniker/veterinärer hamnar här, men det finns inga sidor för någon fritext.

Kan inte vi gå in på Växa och få fram uppgifter?

Växas ”Mina sidor” kommer gå att logga in på under 3 månader det vill säga till och med juni.

Hur rapporteras Tillfälligt ute/inne?

Tillfälligt ute/inne rapporteras på TopCows hemsida inte i gårdssystemet. 

Hur gör jag vid inköp av djur?

Vid inköp av djur lägger du till kontrollsiffra i gårdssystemet. 

Ang kontrollsiffra på inköpta djur; måste man rapportera kontrollsiffra även när man flyttar djur mellan sina egna SE nr?  

Ja. 

Vad gör jag om det står olika kön på ett djur i cdb och gårdssystemet?

Om det i valideringen är olika kön på ett djur i cdb/gårdssytem så bör det rättas. 

Hur ser jag brunststyrka i Lely T4C?

Brunststyrka finns inte i Lely utan det autogenereras som kod 3 – normal. Vill man ange en annan kod så kan man registrera insemineringen via blankett 422 under registreringar  TopCow web innan uppgifterna går över till TopCow från T4C. 

Var kan jag se smittsäkrad gård?

Smittsäkrad gård kommer ligga kvar på växas mina sidor. 

Varför har inte alla kor ett namn i provmjölkningsrapporten? 

Finns det ett namn på djuret bör det finnas i rapporten. Det går att själv registrera namn på ett djur på TopCow web om det saknas på djurkortet: Registrering – 815 vägning/mätning. 

Kommer PCR-analyserna bli lättare att tolka, som det var tidigare med smiley-gubbar? 

Det är endast nu tillfälligt vi behöver tolka analyserna. Eurofins säger sig kunna leverera bättre tolkningar, men det blir inga nya separata rapporter för detta (pga kostnader). 

Missbildningar – hur rapporterar vi det?

I dagsläget ringer Växa upp Husdjursföreningen som då får kontakta lantbrukaren. Tidigare har lantbrukaren kunnat registrera missbildningskod själv. 

Är det något som Växa kunde ha på sin hemsida? 

Vi rapporterar missbildningar på TopCow webb utifrån Växas specifikation. Därefter får vi ett mejl från Växa för att informera lantbrukare. Vi har inte tidigare hört något annat önskemål, men om det är något kritiskt så behövs specifikationer för det. 

Seminstatistik kommer det en rapport för det? 

Ja. 

Hur blir det med detta kontrollåret? Kommer vi inte få räkna med det vi har mjölkat i kokontrollen? Hur kommer vi kunna räkna ut vår årsproduktion?

Den informationen går att hämta ut i individRAM. Växa ska sammanställa till oss och vi ska då få det till TopCow webb i pdf-format.

Går det på något sätt att stoppa händelser som man inte vill ska gå ivåg från gårdssystem till TopCow? Ex om man åker på semester, men vill kolla registreringarna när man kommer hem. Typ pausa uploadern?  

Inte vad vi känner till. 

Frågor TopCow KÖTT

Hur kommer vi åt Tittbilder och Stambokstjänsten?

Härstamningsbevis för egna djur finns att beställa på TopCow webb under rapporter. Stamboksbevis får skrivas ut av husdjursföreningen tillsvidare, men kommer senare att kunna beställas direkt.

Födelsevikt

Födelsevikten kan registreras på TopCow webb eller i Uniform Agri. Vid registrering på TopCow webb lägger du först in kalvningen och därefter kan kalvens vikt registreras under 815 vägning/mätning.

Avelstjurar som visas som mjölk

När djur visas i djurflikarna är det antingen Mjölk eller Kött. Det är alltså kategorin och inte kön. En tjur kan vara både mjölk tjur eller kött tjur. Lösningen är att vi går ner på ras nivå för att lösa det men det får vi tillsammans med DDW planera längre fram. Det finns ingen affärskritiskt konsekvens av det för tillfället.

Vägningar

Vägningar kan hämtas in från Uniform Agri eller anges via TopCow webb, blankett 815. Värt att notera är att det då inte är ”officiella vikter” utan lantbruksvikter.

När vi lägger in A vikt så görs detta i Kool, men vill du väga din 200 eller 1 års vikt kan du själv registrera det på TopCow webb. Vikterna blir korrigerade på samma sätt med undantaget att det står ett D framför vikten och då är den inte godkänd att använda vid stambokföring.

Du kan också välja att väga en av vikterna själv och ändå stambokföra om den assistent (A) vägda vikten uppfyller viktkraven för rasen.

SEMIN

Fördelen med semin är att det ger ett snabbare, säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö. Vår seminservice kan bistå dig med:

=

Dräktighetsundersökning

=

Uppföljning av djur som inte visat brunst

=

Progesteronprovtagning

=

Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar

=

Ultraljudsundersökning

=

Inläggning av embryon

=

Kvävepåfyllning för djurägarseminörer

=

Semineringsplaner

I vår service ingår även:

=

Avhorning

=

Ringormsvaccination

=

Provtagning/vaccination bvd

 

Seminanmälan

BESTÄLL FÖRBRUKNINGSVAROR

VäxShop erbjuder ett basutbud av förnödenheter till förmånliga priser som t ex:

=

Juver- och klövvårdsprodukter

=

Fodertillskott

=

Kalvhyddor

=

Seminutrustning

=

Stövlar och skor

=

Täckmaterial till silon

Via din husdjurtekniker kan du beställa varor i VäxShop mot en avgift på för frakt och beställning.

DRÄKTIGHETSANALYS

Metoden Dräktighetsanalys har testats internationellt och resultaten är lovande med hög noggrannhet. Redan 35 dagar efter insemination kan ett mjölkprov visa om kon är dräktig. Provet tas vid kokontrollens ordinarie provmjölkning. Om proverna dessutom kombineras med regelbundna fruktsamhetsundersökningar av tomma kor vid förbokade besök så ökar möjligheterna att ytterligare förbättra fruktsamheten.

Med TopCow anmäler du PAG-testerna i provmjölkningsappen när du registrerar provmjölkningen. Har du en tekniker som sköter skanningen av kopparna ska du meddela hen om du vill lägga till några PAG-test. Har du frågor kontakta någon av våra husdjurstekniker.

STALLGÖDSELANALYS

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Tidigare analyser har visat att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödsel från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En provtagning för flytgödselanalys görs lämpligen på våren i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen! Vill du göra provtagning på egen hand kan du ladda ner beställningsblankett med instruktioner för hur du går till väga.

Kontakta en växtodlingsrådgivare om du har frågor eller vill beställa en burk för stallgödselanalys.

 

FODERANALYS OCH VALLODLING

MARKKARTERING

GREPPA NÄRINGEN

AVBYTARSERVICE

Avbytarservice kan innebära så mycket mer än utfodring och mjölkning. Vi har kompetent personal som är insatt i det mesta av förekommande arbetsuppgifter inom lantbruk. Anlita någon av våra kunniga avbytare när du är i behov av ledighet eller ett par extra händer som t ex:

=

studiebesök

=

täcka arbetstoppar

=

avbytare i personalens schema

=

när personalen blir sjuk

=

hinna med skörden

=

kontorsdag

=

förtroendeuppdrag

=

byggplaner

=

larmjour mjölkrobotgårdar

=

koklippning

=

stängsling

=

betongrenovering

Vi kan bistå dig med:

=

skötsel av framför allt nötkreatur

=

mjölkning oavsett system

=

larmjour för robotsystem

=

sjukersättarservice för abonnemangskunder

=

regelbunden ledighet i djurskötseln

=

övrig service t ex koklippning, stalltvättning

=

övriga lantbruksarbeten

För att avbytaren ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt vill vi be dig att inför varje gång noggrant fylla i blanketten Meddelande till avbytare. Önskar du många dagar per månad har du möjlighet att få volymrabatt efter överenskommelse.

 

Kontakta oss för mer information!