Djur

Rådgivning & Service

Rådgivning

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Med ett helhetsperspektiv i rådgivningen kan du utveckla din mjölkproduktion mot nya mål. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka tillfällen till återkommande besök och uppföljning. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Individfoderstat eller typfoderstat

=

Mixrecept för blandfoder eller fullfoder

=

Foderstrategier

=

Mjölkproduktion

=

Tolkning av foderanalyser

=

Ekonomisk uppföljning

=

Optimering av produktion i robotsystem

=

Beläggningsplanering

=

Slaktmognadsbedömning

=

Managementfrågor

=

Ritningsgranskning vid om- eller nybyggnation

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser.

MJÖLKKVALITET

Har du problem med sporer, celler, bakterier, syrning eller lukt- och smakfel i mjölken? Mjölkkvalitetsavdrag är ofta kostsamma och viktiga att ta itu med.

=

Rådgivning kring mjölkkvalitet

=

Arlas egenkontroll

=

Mjölkningsteknik

=

Funktionstest av mjölkningsanläggning

 

NÖTKÖTTSRÅDGIVNING

Är din nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Producerar du de kvaliteter som ger dig bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge dig svaret. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar.

Rådgivningen kan handla om:

=

Beräkning av foderstater

=

Slaktmognadsbedömning

=

Produktionsuppföljningar

=

Ekonomiska uppföljningar

LAMMRÅDGIVNING

Rådgivarna i Sjuhärad kan trimma din lammproduktion. Oavsett om du har en ekologisk eller konventionell besättning fokuserar vi på att optimera lönsamheten utifrån dina förutsättningar. I rådgivningen tittar vi närmare på:

=

Produktionsuppföljning

=

Tolkning av foderanalyser

=

Beräkning av foderstater

=

Betesstrategi

=

Ekonomisk analys

Vi har ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare och kan erbjuda dig gemensamma rådgivningsinsatser som kan ge dig ett helhetsperspektiv på din verksamhet.

AVELSRÅDGIVNING

Du vet säkert att genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare. Hos Rådgivarna kan du förbättra din besättning genom:

=

Semineringsplaner

=

Fertilitetsrådgivning

=

Elitdjur

=

Embryoförmedling

Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av bra svenska och utländska tjurar. Dessutom kan vi ta hem specialbeställda tjurar om så önskas. På Viking Genetics hemsida finns möjlighet att se hela sortimentet av doser vi kan tillhandahålla. Vi säljer även doser från andra leverantörer.

Som avels– och dikoproducent har du möjlighet att använda dig av Köttraskontrollen.  Köttraskontrollen är ett kontrollprogram för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. Köttraskontrollen erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter. Använder du dig av TopCow så ingår Köttraskontrollen i tjänsten. Kontakta våra husdjurstekniker för mer information!

DJURHÄLSA

En djurhälsoveterinär kan ge råd kring hur du kan förebygga sjukdomar och öka din kunskap om hur du med konkreta åtgärder kan förbättra djurhälsan och ekonomin i produktionen.

Vi erbjuder följande tjänster:

=

Smittsäkrad besättning

GREPPA NÄRINGEN

…är ett långsiktigt kostnadsfritt program för att öka kompetensen hos lantbrukare om jordbrukets miljöfrågor.

Rådgivningsbrev

…ger dig värdefull information för ditt företag.

Service

TOPCOW

tjänster som förenklar för både för små och stora lantbruksföretag

Nu får fler mjölk- och köttproducenter i södra Sverige tillgång till ett modernt, enklare och mer prisvärt it-system på sina gårdar. Sveriges största mjölkproducent ansluter sig inom kort till it-plattformen TopCow, som också passar små producenter.

Flera hushållningssällskap satsar i ett gemensamt bolag på att bredda sina tjänster till lantbrukarna. Därmed får mjölk- och nötköttproducenter i Skåne, Blekinge, Småland, på Öland och i delar av Västra Götaland tillgång till det nya systemet.

– Det är ett unikt system för både mjölk- och nötköttsproducenter. En fördel är att man dagligen får bekräftelse på att man har rätt uppgifter i Jordbruksverkets djurdatabas, CDB, och på så vis är säker på att man inte riskerar sanktioner, säger Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Med den nya it-plattformen är man inte låst till något annat system. TopCow är flexibelt och kan användas oavsett vilket gårdssystem lantbrukarna har. Det fungerar även för mindre nötköttsproducenter som inte har något gårdssystem och för alla besättningstyper, med eller utan kokontroll.

– Man får tillgång till dagsfärska data som gör att man på ett bättre sätt kan förädla informationen och förutspå framtiden. Man registrerar bara sina djuruppgifter en gång och sedan förs de vidare av systemet. Det sparar mycket tid, säger Jonas Bodenhem vd för Rådgivarna i Sjuhärad och  Hushållningssällskapet Sjuhärad.

TopCow finns sedan ett år tillbaka i Skåne och Sjuhärad. Nu introduceras det i ett större område. Ett av de företag som nappat snabbt är Ogestad Egendom & Hyllela gård, Sveriges största mjölkproducent med kor på flera gårdar. Där tas TopCow i bruk inom kort. Delägaren Mathias Jonsson ser fram emot att personalen inte behöver lära sig flera system.

– Det förenklar administrationen och förenklar dessutom för rådgivningen. Vi sparar tid och kostnader och får en direkt koppling mellan gårdssystemet och CDB utan mellanlänkar. Vi vet att det alltid blir rätt rapporterat, vi tar bort risken för att människor gör fel, säger han. Dessutom kan vi jämföra oss med andra mjölkföretag i Sverige och andra länder.

TopCow bygger på internationell teknik som finns i flera länder. I den internationella databasen finns mer än 26 miljoner kor. I framtiden kan svenska lantbrukare som använder systemet även jämföra sig med gårdar i andra länder.

Det nya bolaget, vars namn är under registrering, ägs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Rådgivarna i Sjuhärad, som till hälften ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Skånesemin, där Hushållningssällskapet Skåne är ny organisationsmedlem. Vd för det nya bolaget blir Skånesemins vd Christoffer Isenstråle.

Kort om it-plattformen TopCow:

  • Automatisk uppdatering till CDB via gårdssystemet.
  • Tidsbesparing när dubbelrapporteringen försvinner.
  • Fler nya rapporter och översikter om djurens hälsa och nyckeltal blir tillgängliga.
  • Alla uppgifter baserar sig på dagsfärska data från det gårdssystem man redan använder.

Praktisk information till dig som är TopCow kund

www.topcow.se har vi samlat frågor och svar från informationsmöten. Där finns även alla manualer och instruktionsvideos du behöver för att komma igång.

När du beställt TopCow får du ett paket med den utrustning du har beställt (scanner/surfplatta) samt manualer och information om hur Rådgivarnas mjölkkontroll fungerar. Surfplattan levereras färdiginstallerad och scannern är kopplad via Bluetooth till surfplattan.

Fullmakt och scanneravtal

För att vi ska kunna behandla dina för TopCow aktuella uppgifter behöver du fylla i och skicka in denna fullmakt till Rådgivarna i Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.

Du behöver även fylla i detta avtal för scannern och skicka till ovanstående adress.

För mer information kontakta:

Linda Gradén 0325-618 649
linda.graden@radgivarna.nu

SEMIN

Fördelen med semin är att det ger ett snabbare, säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö. Vår seminservice kan bistå dig med:

=

Dräktighetsundersökning

=

Uppföljning av djur som inte visat brunst

=

Progesteronprovtagning

=

Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar

=

Ultraljudsundersökning

=

Inläggning av embryon

=

Kvävepåfyllning för djurägarseminörer

=

Semineringsplaner

I vår service ingår även:

=

Avhorning

=

Ringormsvaccination

=

Provtagning/vaccination bvd

 

Seminanmälan

BESTÄLL FÖRBRUKNINGSVAROR

VäxShop erbjuder ett basutbud av förnödenheter till förmånliga priser som t ex:

=

Juver- och klövvårdsprodukter

=

Fodertillskott

=

Kalvhyddor

=

Seminutrustning

=

Stövlar och skor

=

Täckmaterial till silon

Via din husdjurtekniker kan du beställa varor i VäxShop mot en avgift på för frakt och beställning.

DRÄKTIGHETSANALYS

Metoden Dräktighetsanalys har testats internationellt och resultaten är lovande med hög noggrannhet. Redan 35 dagar efter insemination kan ett mjölkprov visa om kon är dräktig. Provet tas vid kokontrollens ordinarie provmjölkning. Om proverna dessutom kombineras med regelbundna fruktsamhetsundersökningar av tomma kor vid förbokade besök så ökar möjligheterna att ytterligare förbättra fruktsamheten.

Med TopCow anmäler du PAG-testerna i provmjölkningsappen när du registrerar provmjölkningen. Har du en tekniker som sköter skanningen av kopparna ska du meddela hen om du vill lägga till några PAG-test. Har du frågor kontakta någon av våra husdjurstekniker.

STALLGÖDSELANALYS

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Tidigare analyser har visat att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödsel från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En provtagning för flytgödselanalys görs lämpligen på våren i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen! Vill du göra provtagning på egen hand kan du ladda ner beställningsblankett med instruktioner för hur du går till väga.

Kontakta en växtodlingsrådgivare om du har frågor eller vill beställa en burk för stallgödselanalys.

 

FODERANALYS OCH VALLODLING

MARKKARTERING

GREPPA NÄRINGEN

AVBYTARSERVICE

Avbytarservice kan innebära så mycket mer än utfodring och mjölkning. Vi har kompetent personal som är insatt i det mesta av förekommande arbetsuppgifter inom lantbruk. Anlita någon av våra kunniga avbytare när du är i behov av ledighet eller ett par extra händer som t ex:

=

studiebesök

=

täcka arbetstoppar

=

avbytare i personalens schema

=

när personalen blir sjuk

=

hinna med skörden

=

kontorsdag

=

förtroendeuppdrag

=

byggplaner

=

larmjour mjölkrobotgårdar

=

koklippning

=

stängsling

=

betongrenovering

Vi kan bistå dig med:

=

skötsel av framför allt nötkreatur

=

mjölkning oavsett system

=

larmjour för robotsystem

=

sjukersättarservice för abonnemangskunder

=

regelbunden ledighet i djurskötseln

=

övrig service t ex koklippning, stalltvättning

=

övriga lantbruksarbeten

För att avbytaren ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som möjligt vill vi be dig att inför varje gång noggrant fylla i blanketten Meddelande till avbytare. Önskar du många dagar per månad har du möjlighet att få volymrabatt efter överenskommelse.

 

Kontakta oss för mer information!